Dezbatere publică pentru bugetul local al orașului Avrig

Primăria orașului Avrig a întocmit proiectul de buget pentru anul 2023. Acesta este supus dezbaterii publice și poate fi consultat de toți avrigenii, pe pagina de internet a instituției sau la sediul acesteia.

Primăria orașului Avrig îi informează pe cetățeni că, în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Avrig, a fost inițiat proiectul bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al orașului Avrig.
Proiectul de buget poate fi consultat:
  •  Pe pagina de internet a Primăriei Orașului Avrig
  •  La sediul Primăriei orașului Avrig din str. Gh. Lazăr, nr. 10 (panoul de afișaj /Registratură);
Proiectul de hotărâre poate fi obţinut în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (Registratură) sau prin solicitare scrisă transmisă pe adresa de poștă electronică office@primaria-avrig.ro.
Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de buget supus consultării publice se pot transmite până la data de 26.01.2023:
  •  ca mesaj în format electronic (prin poștă electronică la adresa office@primaria-avrig.ro;
  • prin poștă pe adresa: str. Gh. Lazăr, nr. 10, Avrig, jud. Sibiu;
  • la sediul instituției, Centrul de Informare pentru Cetățeni și Relații Publice (Registratură), Str. Gh. Lazăr, nr. 10.
”Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile sau observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: <<Propuneri privind aprobarea bugetului local al orașului Avrig pe anul 2023>>.
Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la adresa:
https://primaria-avrig.ro/…/registrul-pentru…/.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris. Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public un proiect de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0269/523101, fax: 0269524401, e-mail: office@primaria-avrig”, transmit reprezentanții Primăriei Avrig.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*