Dialog pentru educație

Facultatea de Științe Socio-Umane, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, și Inspectoratul Școlar al județului Sibiu a găzduit vineri, 20 aprilie, prima ediție a Conferinței Metodico-Științifice Naționale „Preuniversitar și universitar. Provocări la dialog”.

Evenimentul și-a propus să pună pună bazele unui dialog solid între mediul preuniversitar și cel universitar, pentru o mai bună înțelegere a realităților învățământului românesc.

Evenimentul a reunit 122 de specialiști în educație – inspectori de specialitate, consilieri școlari și cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar – care au dezbătut în cadrul unor workshop-uri diverse aspecte legate de educația din România. Principalele teme abordate au fost: adaptarea curriculei universitare la nevoile viitoarelor cadre didactice din învățământul preuniversitar, metode inovative de predare, provocări legate de noile resurse în educație și diferite tipuri de învățare, consiliere și orientare vocațională și implicarea elevilor în comunitate.

„Ne dorim foarte mult ca această întâlnire să contribuie, prin reflecțiile critice, dar, mai ales, prin colaborarea profesorilor la o mai bună pregătire a tinerilor pentru exigențele pieței muncii. Suntem permanent în dialog cu angajatorii și înțelegem, pe de o parte, nevoile acestora și, în același timp, provocările pe care le au absolvenții în parcursul profesional și pentru că, atunci când vorbim despre educație, problemele sunt complexe, credem că e important să ne unim resursele pentru a identifica cele mai bune soluții și strategii pentru viitor. Ne bucurăm că inițiativa noastră i-a inspirat pe colegii din Sibiu și din țară și vom continua să contribuim activ prin diverse proiecte la creșterea calității educației din România”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, decan al Facultății de Științe Socio-Umane.

„Ca profesori, ceea ce ne propunem este să contribuim la egalizarea accesului la cunoștințe pentru toți, fără limitare în vârstă sau arie geografică, precum și să demonstrăm că experiența de predare și învățare poate fi îmbunătățită chiar și în condițiile unor resurse materiale și financiare limitate. Până la urmă, ducerea acestei aspirații la materializare va necesita concentrare, colaborare și o comunitate de susținători din diferite sectoare. Profesorii prezenți și-au exprimat acordul, susținerea și participarea în făurirea acestui demers educațional”, a conchis prof. univ. dr. Carmen Dușe, coordonator de workshop în cadrul conferinței.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*