DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU organizează Licitaţie pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare, pentru anul de producție 2022.

Data şi ora desfășurării licitației: 04.08.2022  începând cu ora 1000.

Locul desfășurării licitaţiei: platforma de licitație electronică disponibilă la adresa https://sibiu.piciorrnp.ro/.

Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ

Data şi ora organizării preselecției: 28.07.2022 începând cu ora 1400.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție şi înscrierea la licitaţie: 27.07.2022 ora 1630

Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro începând cu data de 22.07.2022.

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC®.

Documentele solicitate prin caietul de sarcini, conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite doar  prin poștă electronică, la adresa: licitatie@sibiu.rosilva.ro, în format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, pe cererea de înscriere fiind obligatorie indicarea identității electronice (adresa de e-mail validă) a operatorului.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negocierea organizată la sediul Direcției Silvice Sibiu din Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, în data de 05.08.2022, ora 1000, în condiţiile prevăzute de HG 715/2017 şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 22.07.2022.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier – telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*