Educația și sănătatea – pilonii programului de guvernare PMP (P.E.)

Cheltuielile cu sănătatea în România sunt cele mai mici la nivelul Uniunii Europene. Criza Coronavirus ne-a arătat cât de important este să avem un sistem de sănătate bine finanțat, cu un management performant și transparent, cu personal medical remunerat corespunzător și care să aibă la dispoziție echipamente performante. Aceeași criză Coronavirus a arătat rapid slăbiciunile sistemului de educație din România.

În acest an, 40% dintre elevii din mediul rural nu au avut acces la educație, pentru că nu au avut un computer sau o tabletă sau nu au avut acces la Internet. 1 din 2 elevi face cursuri online de pe telefon. România se afla oricum în topul țărilor din UE cu un procent ridicat al abandonului școlar timpuriu și fără infrastructură școlară adecvată, iar criza sanitară ridică un zid digital între elevi și accentuează vulnerabilitățile sistemului nostru de învățământ.

 SĂNĂTATE

Partidul Mișcarea Populară a propus încă din aprilie tuturor partidelor politice un Pact Național pentru Sănătate prin care să întărim sistemul de sănătate din România. Noua Lege a Sănătății, propusă de PMP, se axează pe 6 direcții esențiale: organizare, finanțare, politica medicamentului, asistență primară, serviciile spitalicești și resursele umane. Propunem ca spitalele să aibă regim de societăți cu capital de stat pentru a-și completa veniturile.

Creșterea finanțării

 Vom urmări creşterea alocărilor bugetare pentru Sănătate gradual până la atingerea nivelul mediu din UE până în anul 2025; în prezent, avem cea mai scăzută alocare bugetară din UE atât pe cap de locuitor (1.029 EUR, media UE fiind de 2.884 EUR), cât şi ca procent din PIB (5% faţă de 9,8% în UE).

Programul nostru propune dotarea cu echipamente performante a tuturor spitalelor judeţene, municipale, orăşeneşti şi a celor care tratează diferite specialităţi medicale, construcția a 5 spitale regionale cu dotări la standarde europene, creșterea numărului de paturi pentru marii arși și dotarea fiecărei comune cu o ambulanță.

Vom elabora un sistem de remunerare corectă pentru personalul medical adaptat la standarde europene, pentru stoparea exodului către Vestul Europei și vom investi permanent în instruirea şi perfecţionarea continuă a personalului medical

 Stimulăm producția de vaccinuri

 Esențiale în programul nostru de sănătate vor fi creșterea capacității de producere a medicamentelor și vaccinurilor, alocări speciale de 0,5% din PIB pentru cercetare medicală și valorificarea cercetării la Laserul de la Măgurele care poate fi folosit pentru tratarea cancerului.

Vom asigura transparență totală în cheltuirea banilor. Unitățile spitalicești vor fi obligate, la fel ca administrațiile locale, să publice pe site-urile proprii toate contractele și facturile aferente acestora. Vom opri furtul și numirile politice în sistemul de sănătate.

EDUCAȚIE

 Angajamentul Partidului Mișcarea Populară este că niciun copil nu va fi lăsat în urmă. Finanțarea va ajunge până în 2024, la 6% pentru Învățământ și 1% pentru Cercetare.

Construim 1000 de creșe

 Digitalizarea învățământului va însemna conectarea tuturor școlilor la rețele de internet, acces pentru toți copiii şi cadrele didactice la echipamente digitale, programă școlară care să asigure dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale ale copiilor.

Vom dezvolta un program național de modernizare și construcție de creșe și grădinițe, conform noilor cerințe de distanțare fizică, la standarde europene, inclusiv cu surse de energie verde. Ne propunem să construim 1.000 de creșe la nivel național. Totodată, vom implementa un sistem coerent de programe tip „şcoală după şcoală” / „after – school” de stat, accesibil, care să sprijine copiii în performanțele lor școlare.

 Programa școlară simplificată

 Toți elevii vor beneficia de transport gratuit, iar toate școlile vor avea grupuri sanitare cu apă curentă. Vom pune în aplicare un program național de relansare a școlilor de meserii, la standarde europene și care să permită pregătirea tinerilor pentru cerințele actuale ale pieței.

Vom simplifica programa școlară astfel încât să răspundă la nevoile pieței forței de muncă actuale și la nevoile educaționale ale elevului. Propunem introducerea unor discipline de studiu în domeniile financiar, antreprenorial și comunicare.

Impostura academică va dispărea prin verificarea din oficiu, la nivel național, a tuturor lucrărilor de licență, disertație sau doctorat. Vom reintroduce incompatibilitățile între funcțiile politice și cele de conducere în cadrul universităților. De asemenea, vom introduce măsuri în vederea unei salarizări corecte a profesorilor.

Comandat de Partidul Mișcarea Populară filiala Sibiu – CIF: 39065480 CUI AEP: 11200012 | Publicat de Mesagerul de Sibiu S.R.L.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*