Eficiență energetică pentru orașe, posibilă pe bani europeni

Aproape 40 de reprezentanți ai administrației publice locale și consultanți din Regiunea Centru au participat, ieri, la sesiunea de informare organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Centru la sediul Consiliului Județean Sibiu, pentru lansarea regională a apelului de proiecte pe Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Apelul dedicat investiţiilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a lansat la nivel național odată cu publicarea Ghidului specific pentru apelul de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI, aferent Priorității de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – Iluminat public, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. În vederea maximizării numărului de proiecte depuse spre finanțare pe acest obiectiv specific al programului REGIO 2014-2020, dar și pentru îmbunătățirea gradului de cunoaștere și clarificare a aspectelor specifice din cadrul Ghidului Solicitantului, a fost organizată această sesiune de lansare și informare. În cadrul întâlnirii au fost prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS, precum și noile reguli de identitate vizuală, valabile începând cu luna februarie 2018, pentru toate proiectele care utilizează resurse nerambursabile din cadrul POR 2014-2020. De asemenea, participanții au discutat cu reprezentanții ADR Centru despre aspecte punctuale din cadrul proiectelor care vor viza îmbunătățirea modului în care poate fi utilizată energia pentru iluminat public, fiind acordate răspunsuri la întrebările formulate de cei prezenți pe temele menționate.

Doar pentru primăriile de orașe

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanți eligibili pot fi doar unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, definite conform Legii nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de finanțare pot fi depuse în perioada 18 februarie – 18 august, iar valoarea finanțării nerambursabile trebuie să se încadreze între 100.000 și 5 milioane euro, la un curs prestabilit de 4,652 lei/euro. Alocarea regională totală pentru acest apel de proiecte este de 11,92 milioane euro, din care 10,14 milioane euro reprezintă sursa externă din cadrul FEDR. Activitățile care pot fi finanțate în cadrul acestui apel de proiecte includ în mod obligatoriu achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public, precum și montarea/înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică, în vederea utilizării unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător. Pot să fie finanțate activități de creare, extindere, reîntregire, reabilitare și modernizare sisteme de iluminat public urban, inclusiv utilizarea surselor regenerabile de energie, reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele etc.


Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*