Eveniment editorial excepțional găzduit de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Lansarea celor trei volume ale „Enciclopediei Române“ (1898, 1900, 1904), reeditate cu ocazia împlinirii a 111 de la apariția acestui document reprezentativ al culturii poporului român, va avea loc miercuri, 21 octombrie, la ora 13.00, în sala festivă a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu (etaj 2, corp A). Cu aceeași ocazie, va fi prezentat publicului un volum complementar „Enciclopediei“, „Corespondența Biroului Redacțional de la Sibiu cu colaboratorii, volumul 1: 1895-1896“, îngrijit de Vasile Ciobanu și Alexiu Tatu, în colecția „Din Documentele ASTREI“, nr. 1 a Editurii Armanis, editura Bibliotecii Județene ASTRA.

„Iniţiativa din anul 1895 a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) de a elabora prima enciclopedie românească s-a concretizat prin editarea acesteia în trei volume, primul apărut în anul 1898, al doilea în anul 1900, iar al treilea în anul 1904.

La elaborarea acesteia şi-au adus contribuţia personalităţi elevate, din cei peste 200 de colaboratori, peste 25 fiind membri ai Academiei Române (Titu Maiorescu, Gheorghe Dima, Constantin Rădulescu-Motru, A.D. Xenopol, Ovid Densuşianu, Grigore Antipa etc.).

Faţă de aprecierea iniţială a Comitetului Asociaţiunii asupra dimensiunii Enciclopediei, de „cel puţin 2 tomuri de câte 60 coale de tipar […] în fascicole de câte 6 coale, cu numeroase ilustraţiuni şi harte”, dar „în cas de trebuinţă” fără o limită de spaţiu tipografic, Corneliu Diaconovici, secretarul I al societăţii culturale amintite, coordonatorul monumentalei enciclopedii considerate de acesta ca fiind „un laconic dar credincios călăuz în toate chestiunile de interes general, şi îndeosebi un inventar cât mai complet al avuţiilor şi forţelor noastre naţionale”, a reuşit să finalizeze lucrarea acum 111 ani sub forma a trei volume, după ce a făcut „totul ce între împrejurările date a fost cu putinţă”, cu titulatura Enciclopedia Română publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român de Dr. C. Diaconovich. Cele trei volume sunt descrise astfel:

– Tomul I. A — Copenhaga (Cuprinde 10.401 articole cu 9 harte, planuri şi adnexe şi 111 ilustraţiuni în text). Sibiiu, 1898. Editura şi Tiparul lui W. Krafft. (7 file nenumerotate + 936 p. numerotate) (dimensiune pagină: p. 25 x 16 cm; dimensiune text: 22 x 12,5 cm).

– Tomul II. Copepode – Keman. (Cuprinde 8.402 articole cu o hartă, 2 adnexe şi 20 ilustraţiuni în text). Sibiiu, 1900. Editura şi Tiparul lui W. Krafft. (4 file nenumerotate + 947 p. numerotate), (dimensiune pagină: p. 25 x 16 cm; dimensiune text: 22 x 12,5 cm).

– Tomul III. Kemet – Zymotic. (Cuprinde 18.819 articole cu 2 harte, 2 adnexe şi 16 ilustraţiuni în text.) Sibiiu, 1904. Editura şi Tiparul lui W. Krafft. (3 file nenumerotate + 1.276 p. numerotate), (dimensiune pagină: p. 25 x 16 cm; dimensiune text: 22 x 12,5 cm).

Lucrarea s-a bucurat şi se bucură în continuare de o largă apreciere, mai ales în rândul „publicului cult”, ea fiind proiectată de la bun început a fi unul dintre instrumentele de popularizare a cunoştinţelor (pe lângă reţeaua de biblioteci publice), venind să suplinească lipsa lucrărilor de specialitate în limba română „mai ales pe terenul sciinţelor naturale”, dar şi numărul mic al publicaţiilor periodice de specialitate şi, mai cu seamă, crearea, după uriaşe eforturi ale Asociaţiunii, de centre culturale româneşti, preponderent în mediile rural şi mic urban, unde numărul populaţiei româneşti era, în acea perioadă, cel mai mare.

Pe lângă conţinutul în sine al lucrării, foarte importante şi interesante pentru cercetători sunt instrumentele de lucru folosite la elaborarea acesteia; întreaga arhivă se găseşte la Sibiu, în ultima perioadă fiind valorificate porţiuni importante din aceasta. Amintim corespondenţa purtată de Cornel Diaconovici cu colaboratorii pentru elaborarea Enciclopediei, aflată la Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale, subiect de cercetare concretizat sub forma unei teze de doctorat a lui Alexiu Tatu, conducătorul instituţiei amintite.

O parte consistentă a arhivei se află şi la Biblioteca ASTRA, şi anume declaraţiile de adeziune la elaborarea Enciclopediei şi fişele de lucru folosite; acestea sunt puse la dispoziţia cercetătorilor interesaţi. O parte dintre aceste documente sunt disponibile pe site-ul instituţiei. Ilustraţiile din lucrare sunt prezente şi în portalul Europeana, graţie contribuţiei Bibliotecii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Rezultatele cercetărilor fondurilor de arhivă, indiferent de deţinătorii acestora, s-au concretizat, de-a lungul timpului, şi sub forma unor studii ştiinţifice de mai mici sau mai mari dimensiuni; amintim doar un număr tematic al revistei Transilvania (9-10/2004), dedicat împlinirii a 100 de ani de la finalizarea elaborării Enciclopediei.

Enciclopedia s-a bucurat de o onorantă atenţie şi în perioada interbelică, Fundaţiile Regale intenţionând o reeditare a acesteia. Intenţia a rămas, din păcate, doar la acest stadiu și a fost preluată în acest an de singura structură funcţională a Asociaţiunii care a funcţionat fără întrerupere din 1861 până astăzi: Biblioteca ASTRA.

Proiectul editorial se înscrie în unul din obiectivele prioritare aflate în Strategia de dezvoltare a Județului Sibiu, obiectiv ce vizează promovarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu și este finanțat de Consiliul Județean Sibiu“, informează dr. Silviu Borș, directorul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.


armanis

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*