Expertiză tehnică pentru lucrările de pe lotul 3

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale a anunțat inițierea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de servicii „Expertiza tehnică asupra lucrărilor executate pentru obiectivul Autostrada Orăștie – Sibiu, lot 3, cuprins între km 43+855 – km 65+965, în lungime de 22,11 km”.

Au reziliat cu italienii

CNADNR SA a încheiat în 20 mai 2011 contractul de „Proiectare și Execuție Autostrada Orăștie – Sibiu, Lot 3: km 43+855 – km 65+965“ cu firma italiană Salini Impregilo Spa. Din cauza nerespectării obligațiilor asumate de către constructor, în data de 13 ianurie 2016, Compania de Autostrăzi a notificat antreprenorul cu privire la încetarea contractului menționat, în conformitate cu prevederile contractuale. „În vederea finalizării acestui obiectiv, având în vedere stadiul execuției lucrărilor, a defectelor existente în șantier și a lucrărilor rămase de executat, se impune clarificarea calității și cantității lucrărilor executate în șantier prin expertizarea acestora. Expertiza se va pronunța și asupra proiectului tehnic de execuție. Valoarea estimată a contractului de 1.808.496,00 lei fără TVA (inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute în procent de 10% din valoarea serviciilor), sumă ce va fi suportată din garanția de bună execuție a contractului reziliat“, susțin reprezentanții CNADNR. Durata contractului este 15 luni de la data intrării în vigoare. Primele trei luni ale contractului sunt pentru finalizare expertizei tehnice. După primele trei luni de la începerea contractului, vor urma 12 luni necesare pentru instalarea sistemului de monitorizare a zonelor cu instabilitate a terenului. Termenul limită de depunere al ofertelor este 16 mai.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*