Fundația UCOS, din 1998 în sprijinul comunității

Fundația Un Copil, o Speranță (UCOS) a fost constituită în anul 1998, la data de 11 iunie.

În primii săi patru ani de activitate, UCOS a derulat proiecte sociale și educaționale destinate copilului, familiei și comunității: centru de primire și plasament, centru de primire în regim de urgență, centru maternal, centru socio-educativ de zi, proiecte destinate comunității rrome din localitatea Vurpăr, șamd.

Începând cu anul 2002, activitatea fundației s-a orientat profund spre copilul cu cerințe educaționale și sociale speciale. Astfel, în prezent, UCOS găzduiește un complex de servicii sociale pentru un număr de 90 de copii, grupați în două centre: Centrul Caleidoscop, care are în prezent 60 de beneficiari și este destinat acordării terapiilor specifice copiilor cu elemente din spectrul autist și Centrul Cresc care are în prezent 30 de beneficiari și este destinat acordării terapiilor specifice copiilor cu handicap psiho-neuro-motor. 

 Echipa UCOS numără în prezent 35 de oameni, dăruiți total muncii cu copilul cu handicap.

După cum declară Teodor Pădurean, directorul executiv al UCOS, fundația își propune să ajute integrarea in societate a copiilor prin terapii specifice de calitate, pe tot parcursul anului, pentru copii cu vârste intre 2 si 12 ani si care au afectiuni din spectrul: autist, cu Sindrom DOWN, dizabilitate mintală și polihandicap (dizabilități psiho-neuro-motorii)

Deasemenea UCOS acordă sprijin material pentru familiile copiilor aflate in dificultate materială și servicii pentru părinți cum ar fi: informare despre diagnosticul de handicap al copilului, consiliere în vederea continuării la domiciliu a terapiilor învățate în centru, suport emoțional prin terapii individuale și de grup pentru părinți, care in proporție de 60% sunt depresivi.

Tot potrivit lui Teodor Pădurean, deoarece comunitatea are nevoie continuu de aceste servicii, 55% din copiii îngrijiți au putut fi integrați școlar, și pentru că în România nu există astfel de servicii oferite de stat.

Numărul de copii autisti a crescut de la 1 la 10.000 in anul 2000 la 1 la 84 de copii născuți in 2019. Practic, în ultimul deceniu a crescut cu 26% numărul de copii cu Sidrom Down și cu 18% numărul copiilor cu dizabilitate mentală și (sau) motorie.

Firmele care doresc să sprijine Fundația Un Copil o Speranță o pot face în mai multe feluri: prin sponsorizări în limita a 20% din impozitul pe profit sau 3‰ din

cifra de afaceri – fără a avea influență asupra cheltuielilor sau profitului firmei, prin donații particulare ale angajaților, prin redirecționarea a 2% -3,5 % din impozitul pe venit – declarația 230 sau prin angajament de donație lunară.

Datele de contact ale Fundației sunt:

Fundaţia “Un Copil, O Speranţă”

Aleea Streiu nr.8

Teodor Padurean – 0743-174472

www.ucos.ro, facebook.com/UnCopilOSperanta

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*