HH & CO SERV își consolideaza afacerea

Proiectul: CONSOLIDAREA AFACERII HH& CO SERV SRL, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020M Componenta 1 – Microintreprinderi (APEL 2019), Axa prioritara Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii,  este implementat de către HH 7 CO SERV SRL și are o valoare totală de 420.876,33 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 281.804,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

 

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.08.2022– 31.08.2023. Prin această investiție se urmărește Consolidarea afacerii SC HH&CO SERV prin sporirea capacității de a presta servicii specifice activității 4321 – lucrări de instalații electrice.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Achizitionarea unei platforme de lucru la înălțime pe autoșasiu și a unor echipamente necesare pentru realizarea lucrărilor de instalații electrice
  • Creșterea cifrei de afaceri, reducerea costurilor unitare pentru lucrări și sporirea profitului anual.

În urma implementării proiectului, HH & Co SERV SRL își va crește numărul de personal de la 4 în prezent, la 7, urmând a angaja 3 noi persoane din care cel puțin una din categoria defavorizată femei peste 50 de ani.

Societatea HH & CO SERV SRL a fost înființată în anul 2007 și este specializată pe realizarea de instalații electrice (curent joasă tensiune și medie tensiune): stâlpi de iluminat; posturi trafo; lucrări de branșamente electrice, iluminat public și rețele electrice aeriene. Societatea s-a dezvoltat treptat ajungând în ultimii 3 ani să răspundă celor mai exigente cerințe ale clienților săi. Activitatea societății a luat amploare în ultimii 3 ani, în 2018 obținând certificarea necesară includerii acesteia pe lista firmelor acreditate ANRE (până la 20kV). În prezent societatea vizează și acreditarea INSEMECS pentru realizarea de lucrări solicitate de Transgaz și Romgaz.

3 angajați noi din cadrul grupelor defavorizate (femei, persoane peste 50 de ani)

Date de contact beneficiar:

HH & Co SERV SRL

Municipiul Medias, str. Michael Weiss nr. 4B, Judetul Sibiu

Tel 0747128993, horatiumunteanu1@gmail.com    

www.regio-adrcentru.ro

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*