Încă un milion de lei alocat proiectelor de pe agenda sportivă

Municipalitatea se așteaptă să primească un număr mare de proiecte pe agenda sportivă și ia în calcul lansarea unei a doua sesiuni de selecție.

Din acest motiv, suma totală alocată finanțărilor nerambursabile pentru activităţi sportive nonprofit de interes general a fost suplimentată cu un milion de lei.

„Municipiul Sibiu face cunoscut modificarea sumei acordată pentru finanţări nerambursabile în temeiul Legii 350/2005, pentru activităţi sportive nonprofit de interes general astfel, suma anunțată inițial în anunțul cu privire la programul anual publicat în Monitorul Oficial nr. 30/16.02.2018, în valoare de 2.700.000 lei, se suplimentează cu suma de 1.000.000 lei, suma totală nou alocată fiind de 3.700.000 lei. Suma alocată pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general în sumă de 800.000 lei rămâne nemodificată.

Municipiul Sibiu a luat decizia suplimentării sumei alocate inițial, datorită faptului că se preconizează a fi depus un număr mare de proiecte, precum și pentru a avea fonduri suficiente în situația în care va fi  necesară lansarea unei a doua sesiuni de selecție. Termenul limită de depunere a proiectelor sportive și a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale rămâne nemodificat.

Acordarea de finanţări nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de „Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general” aprobat prin HCL 2/2017 modificată și completată prin HCL 43/2018. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei municipiului Sibiu„, informează Primăria Sibiu, într-un anunț de presă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*