Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, acreditat în cadrul programului Erasmus ca lider de consorțiu pentru mobilități

În perioada 2021-2027 Inspectoratul Școlar Județean Sibiu este acreditat în cadrul programului Erasmus, ca lider de consorțiu pentru mobilități (cursuri de formare), în domeniul „Educație școlară”.

În cadrul consorțiului participă unități de învățământ din mediul rural și urban care nu au accesat proiecte in cadrul  programului Uniunii Europene în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, program care oferă oportunități de formare continuă și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate.

În cadrul acreditării, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu are ca obiective dezvoltarea de practici manageriale specifice unui mediu educațional incluziv, dezvoltarea abilităților digitale, dezvoltare personală şi a abilităţilor de comunicare la echipele mangeriale, pentru un demers managerial eficient, în  școlile din consorțiu.

Participanții în mobilitățile de formare de tip curs structurat, sunt cadre didactice, personal de conducere (director/director adjunct/responsabil arie curriculară/responsabili comisii), care au posibilitatea prin natura activității didactice sau manageriale să aducă plus valoare managementului instituțional și strategiei de dezvoltare a școlii, în context european. De asemenea la cursurile de formare în străinătate, participă inspectori școlari care doresc să dezvolte  competențe/abilități din domeniul managementului educational.

În anul școlar 2021-2022, în mobilități de formare participă cadre didactice cu funcții de conducere de la Școala Gimnazială Nocrich, Școala Gimnazială Vurpăr, Școala Gimnazială Cristian, Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu.

În perioada iulie –august 2022, un număr de 6 cadre didactice, (directori și directori adjuncți, responsabil arie curriculară, inspectori școlari) au participat la cursuri de formare străinătate în tematica acreditării, respectiv: curs de dezvoltare a abilităților digitale -„Apps for teaching and student learning” la Europass Academy of Creativity, Spania și curs de dezvoltare a abilităților de comunicare/leadership „Person centred approach in education” la Non-formal Centre VitaTiim, Grecia.

Urmare a mobilității de formare, participanții promovează, diseminează experiența, propun optimizări ale planurilor manageriale în concordanță cu experiența europeană și nu în ultimul rând, vor dezvolta partneriate cu instituții similare din Europa.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*