Întâlnire pentru PUG-uri

39 de primării sunt în situația de a-și actualiza planurile urbanistice generale, care expiră până la sfârșitul anului.

Consiliul Județean Sibiu a organizat, astăzi, o întâlnire cu primarii și instituțiile care eliberează avize, pentru a oferi consultanță și sprijin în elaborarea și avizarea planurilor urbanistice generale (PUG) din județul Sibiu.

La eveniment au luat parte 25 de primari sau reprezentanți ai acestora și tot atâția avizatori – Electrica Distribuție SA, Transelectrica ST Sibiu, SNGN Romgaz SA – sucursala Mediaș, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – filiala Sibiu, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, Direcția Județeană pentru Cultură, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Silvică, Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, proiectanți și arhitecți.

Lucrările ședinței de lucru au fost deschise de președintele Daniela Cîmpean, secondată de vicepreședintele Marcel Luca și de arhitectul șef al județului Sibiu, Corneliu Drăgan, cel care a moderat discuțiile.

Participanții au fost informați asupra obligativității respectării documentației Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu (PATJ), documentație actualizată și afișată pe site-ul Consiliului Județean Sibiu, cât și asupra existenței hărților de risc la inundații, alunecări de teren și cutremure. De asemenea, s-a atras atenția asupra obligativității obținerii avizului Autorității Aeronautice Române pentru acele UAT-uri afectate de zonele de servituți aeronautice, delimitate printr-o planșă care poate fi pusă la dispoziție pentru informare/consultare celor interesați.

„La nivelul județului Sibiu, mai mult de jumătate din unitățile administrativ teritoriale (39 de primării) sunt în situația în care le expiră valabilitatea PUG-urilor până la sfârșitul anului”, a precizat Ioana Căpățînă, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Sibiu.

Principalele aspecte sesizate în cadrul ședinței au fost legate de impedimentele întâmpinate în obținerea avizelor, în special a celor de la Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Direcția Județeană de Cultură Sibiu, precum și a celor de la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, datorate procedurilor greoaie de lucru, însă reglementate legal.

Conform prevederilor în vigoare, termenul de valabilitate al planurilor de urbanism generale elaborate și aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*