Investiții în pregătire

Consiliul Județean Sibiu a aprobat în ședința ordinară de ieri, 27 august 2020, mai multe proiecte de hotărâre ce vizează noi investiții în domenii ca asistența socială, infrastructura rutieră, turism și cultură, care pot fi realizate cu aportul fondurilor europene ce urmează să fie atrase, în parteneriat cu instituții din subordine sau cu primării.

  • Reabilitarea termică, eficientizarea și optimizarea energetică a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni, proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice. Valoarea totală a proiectului este de 632.686,13 lei, iar ADR Centru a anunțat CJ Sibiu că proiectul a reintrat în faza de precontractare.
  • Modernizarea DJ 106 A – Sibiu – Păltiniș – Șanta – DJ 106 N – Cabana Gâtul Berbecului – DJ 106 P – DJ 105 G – Râu Sadului – Tălmaciu – Avrig – DN 1 (Bradu) – DJ 104 F – Săcădate – Glâmboaca – Colun – Nou Român – int. DJ 105 D, traseu ce însumează aproximativ 150 km și care tranzitează zone cu mare potențial turistic. Acest proiect a fost introdus în strategia de dezvoltare a județului Sibiu 2012-2020.
  • În luna iulie 2020 a fost lansată linia de finanţare în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020 destinată pregătirii proiectelor de infrastructură în diferite domenii, inclusiv infrastructură rutieră de interes judeţean, ce urmează a fi depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027, astfel încât la momentul lansării apelurilor de finanţare, acestea să poată fi depuse în cel mai scurt timp posibil. În cadrul acestui apel, Consiliul Judeţean doreşte să acceseze fonduri pentru elaborarea documentaţiei tehnice de specialitate aferente investiţiei menţionate (studiul de fezabilitate; raportul de audit; expertiza tehnică, studiul geotehnic/topografic/hidrologic; documentațiile pentru avize; PAC, POE; PT şi DDE). În ședința de ieri, CJ Sibiu a aprobat justificarea impactului asupra dezvoltării economice, la nivel judeţean, a proiectului.
  • Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor – Centru de activități și resurse regionale (C.A.R.R.), proiect depus spre finanțare de către Complexul Național Muzeal Astra, în cadrul Programului RO-CULTURA, Apelul 3 „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021. Valoarea proiectului este de 240.770,74 lei cu TVA. Contribuția proprie în proiect a CNM ASTRA este de 2.381.149,96 lei cu TVA, reprezentând 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, contribuție care va fi asigurată din bugetul județului Sibiu.
  • Construirea unei piste pentru biciclete și rigole betonate pe DJ 105 G Avrig-Racovița-Tălmaciu-Sadu-Râu Sadului-limită jud. Vâlcea, km 0+919–3+050, cu o lungime de aproximativ 2 km pe fiecare sens. Proiectul a fost admis la finanțare, semnarea contractului urmând să aibă loc în această toamnă. Valoarea investiției este de 9.969.747,05 lei cu TVA, din care construcția și montajul se ridică la 8.663.854,18 lei cu TVA.

Această investiție este o componentă a proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din localitatea Mârșa, orașul Avrig”, în care CJ Sibiu este partener alături de Primăria orașului Avrig, care este lider de proiect. Proiectul prevede și reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniței, școlii generale și a sălii de sport din Mârșa.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*