Invitație pentru firmele care închiriază trotinete electrice

Operatorii care doresc să desfășoare pe domeniul public activitatea de închiriere a trotinetelor electrice în regim self-service, sunt invitați să depună cereri pentru avizarea utilizării domeniului public. Cererea, împreună cu documentele prevăzute în Regulamentul alcătuit în acest sens, la Capitolul III, art. 9, poate fi depusă în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2021, la Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat cu sediu în Sibiu, Piața Mica nr. 22  sau online, la adresa de e-mail: dompub@sibiu.ro.

Solicitările primite în perioada indicată vor fi analizate și departajate conform punctajelor stabilite prin regulament (https://www.sibiu.ro/new/pdf/Trotinete 2.pdf). Locațiile de amplasare a stațiilor de trotinete electrice propuse de operatori vor fi analizate de asemenea în cadrul Comisiei de Circulație, locațiile orientative propuse de municipalitate fiind prezentate aici https://www.sibiu.ro/new/pdf/Trotinete 1.pdf. Vor fi admiși și vor primi aviz de operare pe domeniul public în anul 2022 primii doi operatori, în ordinea punctajului obținut.

Operatorii de flote de trotinete electrice au obligația ca înainte de depunerea cererii să consulte și să ia la cunoștință prevederile H.C.L. Sibiu nr.229/2021 prin care a fost aprobat Regulamentul privind condițiile de utilizare pe domeniul public al municipiului Sibiu a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, disponibil aici: https://www.sibiu.ro/ro2/pdf2021/hot229.pdf .

În acest Regulament se precizează printre altele că operatorul are obligația de a informa utilizatorii privind condițiile de circulație pe drumurile publice a trotinetelor electrice și referitor la condițiile de utilizare trotinetelor în condiții de siguranță pe domeniul public și în conformitate cu legislația în vigoare. Circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice este reglementată prin  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și respectiv H.G. nr. 1075/04.10.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2020 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, se stipulează clar că operatorul este obligat să ridice trotinetele staționate de către utilizatori în locațiile interzise în maxim 120 de minute în afara zonei Centrului Istoric și în maxim 60 de minute în zona Centrului Istoric, pentru ca acestea să nu împiedice traficul pietonal și auto. În caz contrar, trotinetele vor fi ridicate de pe domeniul public, urmând să fie restituite operatorului după achitarea unui tarif de ridicare, transport și depozitare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*