IȘJ Sibiu, lider de consorțiu pentru mobilități în domeniul „Educație școlară”, în cadrul programului Erasmus+

În perioada 2021-2027 Inspectoratul Școlar Județean Sibiu este acreditat în cadrul programului  Erasmus+, ca lider de consorțiu pentru mobilități în domeniul „Educație școlară”.

”În cadrul consorțiului participă unități de învățământ din mediul rural și urban care nu au accesat proiecte în cadrul programului Uniunii Europene îndomeniul educației, formării, tineretului și sportului, program care oferă oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți actorii implicați activ în domeniile menționate. În cadrul acreditării, Inspectoratul  Școlar Județean Sibiu are ca obiective dezvoltarea de practici manageriale specifice unui mediu educațional incluziv, dezvoltarea abilităților digitale, dezvoltare personală şi a abilităţilor de comunicare la echipele mangeriale, pentru un demers managerial eficient, în școlile din consorțiu.”, explică prof. Anca Voineag, Inspector școlar pentru proiecte.

Participanții în mobilitățile de formare de tip curs structurat sunt cadre didactice și personal de conducere din unitățile de învățământ din consorțiu (director/director adjunct/responsabil arie   curriculară/responsabili comisii) care au posibilitatea, prin natura activității didactice sau manageriale, să aducă plusvaloare managementului institutional și strategiei de dezvoltare a școlii, în context european.

În anul școlar 2021-2022, în mobilități de formare participă cadre didactice cu funcții de conducere de la Școala Gimnazială Nocrich, Școala Gimnazială Vurpăr, Școala Gimnazială Cristian și Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu. De asemenea, la cursurile de formare în străinătate vor participa și inspectori școlari care doresc să își optimizeze competențele din domeniul managementului educational, dezvoltării personale și al abilităților de comunicare. Astfel, prima echipă a participat la cursul  „Școli fericite: Educație pozitivă pentru bunăstare și dezvoltarea  abilităților de viață”,  curs desfășurat în perioada 28 martie -2 aprilie 2022, în Florența.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*