Licitaţie publică deschisă la Sadu, cu strigare, pentru vânzarea unei suprafețe de teren

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sadu nr. 79/ 2021, Comuna Sadu, cu sediul în Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, e-mail: contact@sadu.ro , organizează licitaţie publică deschisă, cu strigare, în vederea vânzării unei suprafețe de teren situată în intravilanul comunei Sadu, având categoria de folosință ”pășune”, teren care aparține domeniului privat al comunei Sadu, identificat prin CF nr. 101187, nr. cad. 101187 în suprafață de 984 mp.

Preţul de la care se va porni licitaţia este de 80 lei/ mp.

Supralicitarea deschisă se va face la pasul de 8 lei/ mp, taxa de participare la licitație este de 100 lei, iar garanția de participare la licitație este de 1.000 lei.

Licitaţia se va desfăşura în data de 16 noiembrie 2021, ora 13:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu.

Înscrierea la licitaţie se poate face până la data de 16 noiembrie 2021, ora 10:00.

În situația în care prima licitație se amână, se reprogramează pentru data de 23 noiembrie  2021 ora 13:00 la sediul Primăriei Comunei Sadu, iar înscrierea se poate face până la data de 23 noiembrie  2021, ora 10:00.

Caietul de sarcini cuprinzând instrucţiunile, documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie şi condiţiile de vânzare se poate ridica gratuit de la casieria Primăriei Comunei Sadu.

Precizăm faptul că accesul în cadrul instituției se face potrivit prevederilor HG nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (art. 12, pct. 4).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*