Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru anul de producţie 2020, cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Data şi ora desfășurării licitației: 28.11.2019  începând cu ora 13.00.

Locul desfășurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Pădurea Dumbrava, nr. 14, Sibiu.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

–  pentru preselecţie: data 20.11.2019 ora 16.30

–  pentru licitație: data 28.11.2019 ora 12.45

Lista partizilor/loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 81353 m3,  din care: pe natură de produse:

– produse principale: 80885 m3

-produse secundare: 468 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– rășinoase: 7231m3

– fag: 39771 m3

– stejari: 15136 m3

– diverse tari: 18359 m3

– diverse moi: 388 m3

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului..

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 28.10.2019.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier – telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*