Locuri de muncă

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu recrutează candidaţi pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2019 și ianuarie 2020 în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Depunerea cererilor de înscriere

Cererile-tip de înscriere se vor primi până la data limită:

 • 24 mai 2019, pentru Academia de Poliție “Al.I. Cuza” București și instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N şi  SRI şi şcolile postliceale ale M.Ap.N;
 • 15 noiembrie 2019 pentru  şcolile postliceale ale M.A.I. – sesiunea ianuarie 2020.

Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi organizarea concursurilor de admitere

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 22 iulie – 13 august 2019.

Activităţile specifice înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoştinţelor sunt stabilite şi planificate prin regulamentul  concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială a instituţiei de învăţământ.

Şcolile postliceale ale M.A.I. organizează concursurile de admitere în perioada 10  – 23 ianuarie 2020, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Revoluţiei nr. 4 – 6,  în zilele de marţi şi joi, între orele 10,00 – 15,00, de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0269/208311 şi pe site-ul http://sb.politiaromana.ro.


APĂ CANAL SIBIU S.A.

angajează:

OPERATOR  HIDRAULIC  ÎN  ALIMENTĂRI  CU  APĂ 

cod cor 313202

pentru Stația captare, tratare, apa Dumbrava

Cerințe:

 • calificare în meseria de instalator / lăcătuș mecanic
 • minim doi ani experienţă profesională
 • apt lucru la înălțime, și pentru tură de noapte

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, împreună cu copia diplomei şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 10.05.2015, orele 12:00.

Relaţii suplimentare tel. 0269 222916, interior 117.


APĂ CANAL SIBIU S.A. angajează pentru:

Serviciul  Resurse Umane

GENERALIST RESURSE UMANE cod cor 242314 – 1post

Cerinţe:

– studii superioare în domeniul socio – uman sau juridice;

– cursuri speciale: psihologia muncii, legislația muncii precum și politici și procese în domeniul resurselor umane;

– experiența în domeniu de minim 2 ani;

– cunoștințe operare PC (pachetul MS Office) la un nivel avansat;

– competenţe transversale: rezolvarea de probleme, persuasiune, adaptabilitate, colaborare, gândire critică, comunicare eficientă, inteligență emoțională, etică pozitivă a muncii, a fi demn de încredere și atitudine pro-activă.

Staţia Captare Tratare Apă Dumbrava

INSTALATOR APĂ CANAL cod cor 712602 /  LĂCĂTUȘ MECANIC cod cor 721410 –  1 post

Cerinţe:

– calificare în meseria de instalator / lăcătuş mecanic;

– experienţă profesională minim 2 ani;

– calificare/experiență în sudură constituie un avantaj

– apt pentru lucru la înălțime

– alte calificări constituie un avantaj (sudor, strungar)

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, împreună cu copia diplomei şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 03.05.2019, ora 15.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916.

***

Laboratorul de analize apă potabilă

Laborant încercări fizico-chimice cod COR 311101 – 1 post

Cerinţe:

– studii medii/postliceale de specialitate;

– experienţa de laborator constituie un avantaj;

– cunoştinţe de operare PC;

– cu abilități de a lucra în echipă;

– permis auto categoria B.

Sucursala Făgăraș – Stația Epurare Ape Uzate

Lăcătuș mecanic cod COR 721410/Electrician cod COR 721410 –  1 post

Cerinţe:

– calificare în meseria de lăcătuş mecanic/electrician;

– experienţă profesională minim 2 ani;

– calificarea/experiența în sudură constituie un avantaj;

– apt pentru lucru la înălțime.

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, împreună cu copia diplomei şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 03.05.2019, orele 15.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916.


Firmă de pază angajează agenți de pază (paznici) pentru obiectiv din Sibiu. Telefon 0751.166.183


APĂ CANAL SIBIU  S.A. angajează:

CONSILIER JURIDIC

Cerințe:

 • să aibă vechime în specialitate juridică de minim 3 ani
 • să fie consilier juridic definitiv, membru al Colegiului Consilierilor Juridici pentru a putea pune concluzii la toate instanțele judecătorești
 • să  aibă experiență în redactarea, avizarea și susținerea cererilor/acțiunilor mai sus menționate, precum și în prezentarea în fața instanțelor de judecată
 • experiență în:

– formularea,depunerea și susținerea în fața instanțelor judecătoresti a cererilor de chemare în judecată,  a cererilor de executare silită a debitorilor societății, a cererilor de admitere a creanțelor, în cazul dosarelor de insolvență și monitorizarea permanentă a acestora;

– îndeplinirea diverselor  acte procedurale, opinii juridice în diverse problematici cu impact în activitatea societății;

– avizarea pentru legalitate a contractelor/actelor supuse avizării juridice în cadrul societății;

– în redactare, avizarea și susținerea cererilor/acțiunilor mai sus menționate, precum și în reprezentarea în fața instanțelor judecătorești.

Angajarea se va face pe bază de interviu și concurs.

La înscriere se completează o cerere tip la care se atașează copie după diploma de studii, adeverința medicală de la medicul de familie, copie CI/BI. La înscriere se va primi bibliografia necesară.

Actele se depun la sediul societății, str. Eschil nr.6, Serviciul Resurse Umane, până la data de 03.05.2019 ora 12.

Relații suplimentare la tel.0269/222916.


 


PRIMĂRIA COMUNEI POPLACA ORGANIZEAZĂ ADUNARE PUBLICĂ ÎN DATA DE 14.04 2019, ORA 17,00 ÎN CĂMINUL CULTURAL, PENTRU ALEGEREA CIURDARULUI ȘI CIOBANULUI. CERERILE SE VOR DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI POPLACA, INCLUSIV PÂNĂ ÎN DATA DE 14.04.2019.


DGASPC Sibiu recrutează asistenți maternali profesioniști

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu, instituţie subordonată Consiliului Judeţean,  recrutează asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele interesate sunt aşteptate să se prezinte la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, Sibiu, pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie ţinut cont de câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 10 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 7 ani, având în vedere situaţia de risc.

La nivelul DGASPC Sibiu se află în implementare, în parteneriat cu ANPDCA,  proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat în cadrul POCU 2014-2020.

DGASPC Sibiu își propune, prin intermediul proiectului care se va derula până la sfârșitul anului 2023, extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști in 2019 cu 20 de persoane și formarea profesională tuturor asistenților maternali angajați în cadrul instituției. Bugetul DGASPC Sibiu, în calitate de partener, este de 32.165.515,25 lei, iar contribuția asigurată de CJ Sibiu, adică 2% din total buget, este de 643.920,25 lei.

În condițiile în care continuarea procesului de dezinstituționalizare și închiderea tuturor instituțiilor de tip vechi reprezintă angajamente asumate de Guvernul României, proiectul vine în sprijinul dezvoltării și profesionalizării actualei rețele de asistenți maternali, care reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor aflați în sistemul de protecție specială.


APĂ CANAL SIBIU  S.A. angajează pentru:

 Biroul Administrativ Sibiu

Inginer în domeniul: construcții – 1 post

Cerinţe:

 • studii superioare tehnice în domeniul construcții / studii politehnice
 • experiența  în domeniu constituie avantaj
 • cunoștințe temeinice de operare PC;
 • permis conducere categ. B reprezintă avantaj;
 • abilități munca în echipă.

 Serviciul Tehnic – Investiții – 2 posturi

 Inginer în domeniul : instalații în construcții / hidrotehnică / mecanic

Cerinţe:

 • studii superioare tehnice în domeniul: instalații /construcții / hidrotehnică  sau studii tehnice profil: mecanic sau construcții drumuri;
 • experiență  în domeniul instalațiilor de apă și canalizare sau lucrări de investiții;
 • cunoștințe temeinice de operare PC;
 • permis conducere categ. B reprezintă avantaj;
 • experiența ca diriginte de șantier constituie avantaj;
 • abilități muncă în echipă.

Inginer chimist/hidrolog

Cerințe:

 • studii superioare de specialitate în domeniul chimie/hidrologie;
 • experiență în domeniu de minim 5 ani;
 • certificări de auditor ISO14001, ISO 9001 și ISO 17025;
 • experiența în audit și certificări RENAR și SRAC de minim 5 ani;
 • abilități de planificare, coordonare, organizare și implementare proceduri de lucru;
 • permis de conducere categoria B

Sector Ocna-Sibiului:

Electrician de întreținere și reparații – cod COR 741307 – 1 post

Cerinţe:

 • studii medii de specialitate în domeniul electric/electrotehnic/elecromecanic;
 • minim 2 ani experiență profesională;
 • apt lucru la înălțime, apt tură noapte;
 • experiența în automatizări constituie un avantaj.

Cererile tip de participare la concurs se completează și se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, împreună cu copia diplomei şi adeverinţa medicală de la medicul de familie, până la data de 01.04.2019, ora 12.00.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/ 222916.


Casa de Cultură a Studenților Sibiu organizează în data de 18.04.2019 concurs pentru ocuparea unui post vacant de Referent de specialitate II – Compartimentul Achiziții Publice, Investiții, Patrimoniu, Administrativ, Secretariat.

Cerinţe:

 • studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
 • vechime în muncă de minim 5 ani;
 • abilități, calități și aptitudini: comunicare, lucru în echipă, profesionalism, loialitate, adaptabilitate, eficiență și flexibilitate;
 • cerințe specifice: cunoștințe operare calculator, disponibilitate pentru lucru în program prelungit;

Actele se vor depune la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Sibiu situată în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34A, până la data de 12 aprilie 2019, între orele 08-16 (luni-joi), 08-14 (vineri), la sediul CCS Sibiu str. Calea Dumbrăvii nr. 34A.

Concursul constă în probă scrisă în data de 18.04.2019, ora 9.00 şi interviu, ora 12.00, la sediul Casei de Cultură a Studenţilor Sibiu.

Relații suplimentare și bibliografie la telefon 0269.212.883 – contabilitate.


Primăria comunei Sadu, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, Compartimentul urbanism și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 22 aprilie 2019, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Sadu.

Condiţii specifice prevăzute în fișa postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată   absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii:  arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului, restaurare, inginerie, construcţii, topografie, geologie, administraţie publică, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minim 7 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator.

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea   nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările  ulterioare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea  a III-a, la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, Sadu, jud. Sibiu, telefon:0269-568.119 int. 104, fax: 0269-568.027, e-mail: contact@sadu.ro, persoana de contact: Milonean Anca-Maria, secretarul comunei Sadu.


Primăria Comunei Sadu, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedetermintă, a următorului post contractual vacant: ASISTENT MEDICAL COMUNITAR.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise:: 15 aprilie 2019, ora 1000 la sediul Primăriei comunei Sadu.

Condiţii specifice prevăzute în fișa postului:

– Studii de specialitate – asistent medical generalist / asistent medical de pediatrie / asistent medical de obstetrică-ginecologie (Diplomă de bacalaureat liceu sanitar plus Certificat de absolvire a şcolii PL de 1 an (echivalare studii cf. H.G. 797/1997)/școala postliceală sanitară/ colegiul universitar medical/ facultate de medicină specializarea asistență medicală/ moașe; Domiciliul pe raza comunei Sadu; Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim; Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. plus Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R. Sibiu;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:  minim 12 luni;

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției, Primăria comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, județul Sibiu până la data de 05 aprilie 2019, ora 14:00.

Bibliografia și relații suplimentare se obțin de la sediul Primăriei comunei Sadu, str. Inocențiu Micu Klein, nr. 36, Sadu, jud. Sibiu, telefon: 0269-568.119 int. 104, fax: 0269-568.027, e-mail: contact@sadu.ro, persoană de contact: Milonean Anca Maria, secretarul comunei Sadu.APĂ CANAL SIBIU S.A. angajează pentru  Sector Avrig

Inginer în domeniul: instalații în construcții / hidrotehnică / mecanic

Cerinţe:

 • studii superioare tehnice în domeniul: instalații /construcții / hidrotehnică  sau studii tehnice profil: mecanic sau construcții drumuri;
 • experiență profesională în domeniul studiilor absolvite – minim 2 ani;
 • experiența profesională în domeniul instalațiilor de apă si canalizare constituie avantaj;
 • cunoștințe temeinice de operare PC;
 • permis conducere categ. B;
 • experiența ca diriginte de șantier constituie avantaj;
 • abilități muncă în echipă.

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma de absolvire studii superioare, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 25.02.2019, ora 15.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916, interior 117Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Revoluţiei, nr. 4 – 6, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post de personal contractual de execuţie, pe perioadă nedeterminată, respectiv muncitor calificat IV-I (ospătar) la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă – Popotă.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii specifice:

a) să fie absolvenţi de şcoală profesională cu examen de calificare ospătar sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat, filiera tehnologică  – calificare ospătar sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi un program de formare profesională finalizat cu examen de certificare în calificarea profesională ospătar;

b) să aibă minim doi ani vechime în muncă şi minim doi ani vechime în specialitate;

c) să fie apţi  medical şi psihologic pentru ocuparea postului scos la concurs.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, situat în municipiul Sibiu, str. Revoluţiei, nr. 4 – 6 şi va consta în:

1.    Selecţia dosarelor de candidat – 28.02.2019;

2.    Proba practică – 06.03.2019, începând cu ora 10:00;

3.    Interviu – 11.03.2019, începând cu ora 10:00;

Pentru înscrierea la concurs, în perioada 30 ianuarie – 12 februarie 2019, candidaţii vor prezenta şi depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu – Serviciul Resurse Umane situat în municipiul Sibiu, str. str. Revoluţiei, nr. 4 – 6, în volum complet, dosarele de candidat.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului se pot obţine pe pagina de internet a instituţiei www.politiasibiu.ro, sau la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, telefon 0269/208311 de luni până vineri între orele 08:00-16:00.


Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Sibiu aduce în atenţia tinerilor (băieţi şi fete) care doresc să candideze pentru admiterea în colegiile naţionale militare, şcolile de maiştri militari şi subofiţeri sau academiile militare în anul şcolar/universitar 2019-2020 faptul că se pot prezenta la sediul nostru din Calea Dumbrăvii nr. 28, în vederea consilierii şi întocmirii dosarelor de candidaţi.

Informaţii detaliate referitoare la criteriile de recrutare (generale şi specifice), documentele necesare întocmirii dosarului de candidat, probele de selecţie şi concursul de admitere se pot obţine la sediul Biroului Informare Recrutare.

Sunt scoase la concurs un număr de 600 de locuri în colegiile naţionale militare, 893 de locuri în învăţământul militar universitar, 1.077 de locuri în învăţământul militar postliceal (678 pentru maiștri militari și 399 de locuri pentru subofițeri).

Termenul limită pentru întocmirea dosarelor de candidat este 01.03.2019.

***

S-au suplimentat locurile pentru anul școlar 2018-2019 la cursul de formare a ofițerilor în activitate – filiera indirectă la arma Căi ferate – termenul limită pentru întocmirea dosarelor de candidat este 03.04.2019.

De asemenea, au fost suplimentate locurile pentru anul școlar 2018-2019 la cursul de formare a subofițerilor în activitate – filiera indirectă la arma Rachete și artilerie antiaeriană – termenul limită pentru întocmirea dosarelor de candidat este 08.02.2019.

Informaţii detaliate referitoare la criteriile de recrutare (generale şi specifice), documentele necesare întocmirii dosarului de candidat, probele de selecţie şi concursul de admitere se pot obţine la sediul Biroului Informare Recrutare.

Relaţii la nr. de telefon 0269/244712.


APĂ CANAL SIBIU S.A. angajează pentru:

 • Stația de epurare ape uzate Mohu:
 1. Mecanic de intretinere:- 3 posturi

Cerinţe:

– calificare în meseria de instalator / lăcătuş mecanic/prelucrator prin aschiere/electromecanic;

– experienţă profesională minim 2 ani;

– calificare/experiență în sudură constituie un avantaj

– apt pentru lucru la înălțime

– alte calificări constituie un avantaj (sudor, strungar) .

 • Biroul Administrativ Sibiu
 1. Femeie de serviciu – cod cor 911201- 1 post

Execută activități de curățenie zilnică în sediul firmei sau la alte locații ale acesteia.

Cerințe:

– minim studii generale;

– experiența în domeniu reprezintă un avantaj (curățenie, întreținere);

– cazier judiciar

 1. Inginer în domeniul: construcții – 1 post

Cerinţe:

– studii superioare tehnice în domeniul constructii / studii politehnice

– experiență în domeniul constituie avantaj

– cunoștințe temeinice de operare PC;

– permis conducere categ. B reprezinta avantaj;

– abilitati munca in echipa .

 • Laboratorul de analize apă potabilă:
 1. Laborant chimist – cod COR 311101 – 1 post

Cerinţe:

– studii medii de specialitate – chimie;

– experienţă laborator minim 1 an;

– cunoştinţe de operare PC;

– cu abilități de a lucra în echipă;

– permis conducere categ. B

La înscriere se completează o cerere tip la care se ataşează copie după diploma de absolvire studii medii/postliceale, adeverinţa medicală de la medicul de familie, CV, copie CI/ BI. Actele se depun la sediul societăţii, str. Eschil nr.6, Serviciul resurse umane, până la data de 04.02.2019, ora 15.

Relaţii suplimentare la tel. 0269/222916.Angajăm agenți de curățenie pentru hypermarket în Sibiu. Oferim salariu motivant, plătit la timp + bonuri de masă + plata orelor suplimentare. Informații de luni – vineri între orele 09:00-18:00 la tel: 0784.290.182


Societate comercială angajează muncitori pentru tâmplărie și vopsitor mobilier pentru fabrica din Sibiu. Telefon: 0756/111660


Trimiteți-ne un CV pentru a intra în baza de date a societății !
Vă vom contacta la apariția posturilor disponibile care corespund pregătirii dvs.! E-mail nstoica@apacansb.ro


SOCIETATE  COMERCIALA angajează în condiții avantajoase:
Inginer instalații apă canal
Electrician  auto
Electromecanic
Maistru instalator
Sudor
Lăcătuș  mecanic
Instalator  apă  canal
Fierar-Betonist
Muncitor necalificat
Oferim salariu atractiv, tichete de masa si decontarea transportului.
CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societatii din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2
 
Relatii la telefon: 0269/238.201.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  (DGASPC) Sibiu, instituţie subordonată Consiliului Judeţean, recrutează asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele interesate sunt aşteptate să se prezinte la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu  (str. Mitropoliei nr.2, Sibiu) la Serviciul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală (0269/232066 int.42,43) pentru a primi toate informaţiile necesare şi a fi consiliate de specialiştii serviciului.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie ţinut cont de câteva condiţii:

 1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 2. Să aibă domiciliul în judeţul Sibiu şi să aibă acces la servicii medicale şi servicii educative;
 3. Prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 4. Să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utlizatorilor săi;
 5. Să aibă minimum 10 clase;
 6. Să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate;
 7. Să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având in vedere situaţia de risc.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu profesia de asistent maternal profesionist;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau căruia i-au fost interzise sau limitate drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • persoana care suferă de boli cronice psihice sau boli cronice transmisibile;
 • persoana care are proprii copii daţi în plasament.

Mai multe informaţii referitoare la condiţiile de atestare ca asistent maternal profesionist (AMP) pot fi găsite şi pe site-ul DGASPC Sibiu  www.dasib.ro .

Facilităţile financiare acordate pentru creşterea şi îngrijirea copilului în asistenţă maternală sunt:

 • salariul asistentului maternal (minim pe economie – 1900 lei/lună);
 • spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament;
 • alocaţia lunară de plasament în cuantum de 600 lei/copil, iar dacă copilul este încadrat în grad de handicap, beneficiază de alocaţie lunară de plasament majorată cu 50%, respectiv 900 lei;
 • alocaţia de stat pentru copil: – pentru copilul cu vârsta până la 2 ani sau pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap – 200 lei/luna;
 • pentru copilul peste 2 ani – 84 lei/lună; pentru copilul peste 3 ani încadrat în grad de handicap – 168 lei/lună

Asistentul maternal profesionist (AMP) este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.


Firmă mică din Sibiu angajează şofer profesionist pentru lucru pe comunitate 6 săptămâni cu 2 acasă. Asigur transport de la firma la camion şi înapoi la firmă. Diurnă ext. 60 Eur + salariu Ro. Mai multe informaţii la telefon 0746-178.278

Oferim locuri de muncă în Germania, pentru îngrijire seniori la domiciliu.

Seriozitatea, devotamentul şi sensibilitatea în relaţia cu seniorii sunt atuurile dumneavoastră.

Sunt necesare: experienţă şi cunoştinţele de limba germană la nivel de conversaţie.

Asigurăm cursuri de pregătire pentru îngrijire a seniorilor la domiciliu.

Transport, masă şi cazare gratuit.

Consultanţă permanentă, atât în România cât şi în Germania. Seriozitate şi respect. Nu percepem comision sau alte taxe.

Informaţii la telefon 0756-420.197ANGAJĂM în condiții avantajoase:

 • INGINERI  INSTALAȚII / CONSTRUCȚII
 • INSPECTOR RESURSE UMANE
 • MAISTRU MECANIC
 • SUDORI ELECTRIC / AUTOGEN
 • LĂCĂTUȘI MECANICI
 • INSTALATORI APĂ-CANAL
 • FIERAR-BETONIȘTI
 • ZIDARI
 • MUNCITORI NECALIFICAȚI

Oferim salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului.

Relații la telefon: 0269/238.201.

CV-urile se trimit pe email universal.sibiu@yahoo.com sau se depun la sediul societății din Sibiu, str. Frezorilor, nr. 2


Societate comercială angajăm muncitor necalificat.

Oferim celor care se alătură echipei:
– locuri de muncă legale în Germania
– se încheie contract cu firma fără taxe și comisioane de intermediere
– pachet salarial motivant
– transport asigurat de la cazare la locul de muncă.
Cerință obligatorie:
– cunoașterea limbii germane la nivel conversațional.
Detalii la numerele de telefon: 0786.536.498 sau 0786.536.497, de luni până vineri în intervalul orar 9.00 – 17.00.


PANCAR, societate care produce mijloace de transport auto, cu sediul în localitatea Cristian, angajează:

 • lăcătuși
 • sudori

Salariu motivant. Informații la telefon 0722 534770.


palplast


Industrial Action angajează
• lăcatuș experimentat în hidraulică și pneumatică
• strungar pe strung universal și copiator
• electrician specializat în repararea preselor, ghilotinelor și abkanturilor
tel. : 0744 771 838 / 0751 024 476


WhatsApp chat