Luna plantării arborilor

Ca în fiecare an, în perioada 15 martie – 15 aprilie, în cadrul „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR”, se vor organiza sub sloganul ROMSILVA ”Contează pentru viitor”, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID‑19, manifestări în baza unor parteneriate de colaborare încheiate de DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu instituţii de învăţământ, firme private şi ONG‑uri, pentru realizarea şi dezvoltarea unor programe de educaţie şi conştientizare forestieră în cadrul unor proiecte de voluntariat prin plantarea de puieţi forestieri, activităţi în pepinierele silvice şi acţiuni de igienizare.

În cadrul acestor acţiuni se va aduce la cunoştinţa publicului larg importanţa pe care o are gospodărirea durabilă a fondului forestier, se va explica rolul pădurii şi al silvicultorului în contextul socio‑economic actual şi se va promova conceptul de protejare a mediului înconjurător

În cadrul strategiei naţionale privind apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier, preocuparea primordială a Direcţiei Silvice Sibiu este asigurarea permanenţei stabilităţii biodiversităţii fondului forestier pe care îl administrează, astfel ca toate suprafeţele de pe care s‑a recoltat masa lemnoasă în urma aplicării amenajamentelor silvice să fie reîmpădurite. Ca urmare, programele anuale de împădurire au fost realizate integral, Direcţia Silvică Sibiu neavând restanţe la acest capitol.

Cu toate că în acest an primăvara s‑a lăsat îndelung aşteptată, activităţile silvice specifice acestui anotimp se desfăşoară în bune condiţii. Pregătite temeinic, lucrările de cultură şi refacere a pădurilor au demarat pe toată suprafaţa judeţului Sibiu, de la lucrările în pepiniere – pregătirea solului, repicatul şi scosul puieţilor, semănat, la alimentarea gheţăriilor cu puieţii ce se vor planta în zona de munte după topirea zăpezii şi demararea plantării de puieţi în zona de deal.

Programul de împăduriri pentru anul 2021 al Direcţiei Silvice Sibiu cuprinde împădurirea a 240 hectare de fond forestier, din care 156 hectare proprietate publică a statului şi 84 hectare în pădurile administrate pe bază de contract, completări pe 48 hectare de fondul forestier, din care 36 hectare proprietate publică a statului şi 12 hectare în pădurile administrate pe bază de contract.

În campania de împădurire din 2021 se vor folosi un număr de 1,3 milioane puieţi forestieri din totalul celor 2,0 milioane produşi în pepinierele proprii ale Direcţiei Silvice Sibiu, din speciile molid, quercinee, frasin, paltin de munte, cireş, salcâm, fag, larice şi brad, excedentul fiind pus la dispoziţia Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA.

Obţinerea puieţilor necesari pentru lucrările de împădurire se realizează în cele 45 pepiniere silvice, materialul semincer utilizat provenind din rezervaţiile de seminţe sau din livezi semincere. Pentru a asigura necesarul de puieţi şi pentru anii următori, în anul 2021 se vor semăna 910 metri pătraţi de solarii cu molid. În funcţie de specie, după o perioadă de timp de 1‑2 ani puieţii sunt repicaţi (replantaţi în câmp la o schemă mai rară, care să le asigure condiţii favorabile de nutriţie conform vârstei şi speciei). În acest an se vor repica 808 mii de puieţi de molid şi larice.

Suprafeţele ce urmează a fi parcurse cu împăduriri integrale sunt mai mici faţă de anii anteriori datorită preocupării silvicultorilor de asigura regenerarea pădurilor pe cale naturală, în detrimentul regenerării artificiale. Plantaţiile nou înfiinţate şi regenerările naturale vor fi îngrijite prin lucrări tehnice silviculturale specifice pe parcursul mai multor ani, până la trecerea lor la stadiul de arboret.

Ca şi lucrările din agricultură, lucrările silvice sunt lucrări de sezon, ele trebuie executate la momentul oportun, fără nici o amânare. Lucrările de împădurire sunt executate cu echipe specializate, cu experienţă, care lucrează de mai mult timp în domeniu.

Mai puţin specifice acestei perioade, în acest moment angajaţii Direcţiei Silvice Sibiu lucrează şi la eliberarea drumurilor forestiere de arborii căzuţi în urma ninsorilor abundente din ultimele zile, pentru a asigura accesul în tot fondul forestier administrat pentru pregătirea lucrărilor de sezon.

Din totalul celor 199 mii hectare de fond forestier din judeţ, Direcţia Silvică Sibiu administrează cele 61.101 hectare de fond forestier proprietate publica a statului, la care se adaugă 46.027 hectare fond forestier proprietate publica a unităţilor administrativ teritoriale şi 12.990 hectare fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, pentru care sunt încheiate contracte de administrare sau servicii silvice.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*