Marius Novac, Inspector Școlar General: „ Calitatea educației furnizate de sistemul de învățământ sibian e validată prin rezultatele performante obținute de elevii noștri”

Rezultatele elevilor sibieni și calitatea dascălilor din sistemul de educație județean ne fac cinste atât aici, pe meleagurile noastre, cât și la nivel național, apreciază inspectorul școlar general Marius Novac, într-un interviu acordat Mesagerului de Sibiu.

Domnule inspector școlar general, ce noutăți aduce admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023?

Admiterea în ciclul de învățământ secundar superior se desfășoară în formula consacrată: participarea la examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022, înregistrarea opțiunilor candidaților și repartizarea computerizată a elevilor la liceu, în conformitate cu rezultatele obținute la Evaluarea Națională VIII și pe parcursul școlarității gimnaziale. Noutăți majore nu se înregistrează în desfășurarea acestei laborioase activități, dar ne bucurăm că, odată cu ieșirea din marasmul pandemiei, putem relua, cu prezență fizică, toate procedurile etapizate ale admiterii în învățământul liceal, profesional și dual, pentru 2022-2023.

Celor interesați le transmit câteva informații punctuale despre admitere.

Absolvenții clasei a VIII-a de la școlile / secțiile cu predare în limba germană, care susțin la Evaluare Națională VIII – 2022 probă scrisă de limbă maternă, pot să opteze pentru a nu li se lua în calcul – la media de admitere în liceu – nota obținută la această probă.

Elevii care au obținut premii sau mențiuni la etapa națională a Olimpiadei de limba engleză pot să-și echivaleze, cu nota 10,00, proba de limba engleză solicitată la examenul de accedere în clasele bilingve de liceu. De asemenea, echivalarea Certificatelor Cambridge cu proba de limbă modernă pentru clasele bilingve, se realizează conform O.M.E. și a Procedurii specifice, în unitatea de învățământ, și nu în centrul de examen.

Pentru învățământul vocațional, probele de aptitudini se susțin postpandemie, cu prezență fizică.

Pentru admiterea 2022-2023, în învățământul, profesional și dual, Ministerul Educației a emis un singur ordin cu două calendare specifice, respectiv O.M.E. nr. 5142 / 30.08.2021 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022—2023.

Înscrierea candidaților care solicită locuri în alt județ – pentru învățământul liceal profesional sau dual – se realizează în unitatea școlară de proveniență.

Se vorbește tot mai mult despre învățământul dual. Cum evoluează acesta în județul Sibiu și ce modificări majore există pentru învățământul dual (dacă există)?

 

Învăţământul dual se organizează la solicitarea agenţilor economici și se desfăşoară în baza unui contract de muncă, încheiat între solicitant – agentul economic şi elev.

Autorităţile educaţionale răspund de asigurarea resurselor umane şi financiare şi organizează formarea teoretică tehnică din şcoală (1-2 zile de studiu pe săptămână), iar angajatorul trebuie să ofere resursele umane şi financiare şi să organizeze formarea practică, de la locul de muncă (3-4 zile). Prin urmare, această formă complementară de învăţământ dă posibilitatea ca agenţii economici să se implice direct în toate componentele formării forţei de muncă, de care au nevoie pe piața locală a muncii.

În județul Sibiu, învățământul dual a debutat în anul școlar 2014-2015, cu 56 de elevi, în baza unui protocol de colaborare încheiat între Asociația Româno-Germană de Formare Profesională, formată din S.C. Brandl RO S.R.L., S.C. ODU Romania Manufacturing S.R.L., S.C. HARTING Romania Manufacturing S.C.S., S.C. Marquardt Schaltsysteme S.C.S., S.C. Wittenstein S.R.L., cărora li se adăuga Primăria municipiului Sibiu și Clubul Economic German Transilvania. Între timp, numărul elevilor care se înscriu în acest sistem de învățământ dual a crescut an de an, această formă de educație dovedindu-și astfel eficiența și rentabilitatea. În prezent, planul de școlarizare pentru învățământul dual se găsește într-o semnificativă creștere, prin cele 9,5 clase cu 265 de locuri, propuse pentru anul școlar 2022-2023, cu patru clase în plus față de anul școlar în curs. Pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, la secțiunea Promovare învățământ profesional și dual, sunt publicate informații referitoare la oferta de învățământ dual, și anume: Planul de școlarizare pentru 2022-2023; unitățile de învățământ din județ care școlarizează clase de învățământ dual (Colegiul Economic „Geeorge Barițiu” Sibiu, Liceul Tehnologic „Independența” Sibiu, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu, Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Liceul Tehnologic „Automecanica” Mediaș).

Cum apreciaţi calitatea învăţământului preuniversitar sibian în raport cu celelalte judeţe ale ţării?

Calitatea educației furnizate de sistemul de învățământ sibian e validată prin rezultatele obținute de către elevii noștri, care, în genere, sunt performante. Să nu uităm că în anul 2016 ne-am aflat pe locul întâi pe țară la examenul de bacalaureat, apoi în 2017 am fost pe locul al doilea pe țară după contestații, înaintea acestora situându-ne tot pe locul întâi, iar de atunci și până în anul 2021 am ocupat în mod constant fie locul patru, fie locul cinci pe țară, ceea ce ne situeză în topul primelor cinci rezultate naționale la examenul de ieșire din sistem. Desigur că aș putea enumera și multitudinea de performanțe individuale ale elevilor la competițiile școlare naționale sau mediile de zece de la examene (cele două medii de 10,00 la examenul de bacalaureat de anul trecut, de exemplu). Aș putea, de asemenea, să vorbesc și despre participarea premiată de la concursuri internaționale, competiții de creativitate, concursuri de robotică organizate de N.A.S.A, S.U.A și câștigate de elevi de la Colegiile Naționale „Gheorghe Lazăr” și „Octavian Goga”, sau olimpiade naționale pe discipline. În acest sens aș dori să reamintesc faptul că la final de aprilie 2022 s-a organizat la Sibiu etapa națională a Olimpiadei de religie ortodoxă, clasele liceale, eveniment școlar și spiritual deopotrivă, care armonizează educația și tradiția milenară întru moralitate și rectitudine, asumate conștient de către elevii noștri.

Cu certitudine că orice rezultat este perfectibil, dar toate acestea și multe altele asemenea, precum și calitatea dascălilor din sistemul de educație județean, ne fac cinste atât aici pe meleagurile noastre, cât și la nivel național.

Sunt așteptate reforme majore în sistemul de învățământ preuniversitar în anul școlar viitor?

În această perioadă densă, de final de an școlar, ne captează întreaga atenție și ne canalizează toate eforturile evenimente precum: participarea elevilor noștri la ultimele etape naționale de competiții școlare și derularea examenelor naționale pentru elevi, respectiv Evaluările Naționale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul de Bacalaureat, la care ne dorim rezultate performante și dacă se poate, cu înregistrare de progres, raportat la scorurile din anii școlari trecuți. Așadar, cred că orice activitate care se petrece pe scena educației, indiferent de domeniul funcțional în care o încadrăm, este o prioritate, dacă suntem responsabili și riguroși în ceea ce întreprindem. Desigur că sistemul de educație românesc se confruntă de câteva decenii cu intenții de inovare, cu reformări reale și cu dorința de compatibilizare a învățământului românesc cu educația de la nivel european, dar anul școlar următor se pare că ne va aduce multe transformări de esență. Așteptăm modificarea Legii educației, pași întru profesionalizarea carierei pedagogice, noile planuri-cadru pentru nivelul de școlaritate liceal, noile programe școlare pentru învățământul secundar superior, noi manuale alternative, profesionalizarea managementului în educație etc.

De la decizie – și anume lansarea viziunii M.E., cu țintă înspre modificarea structurală ciclurilor școlare din sistemul de educație românesc – și până la concretizarea ei faptică se traversează un proces eficient și coerent, astfel încât nevoile reale ale sistemului de educație național să ia în considerare resursele materiale și pe cele financiare, nevoile de instruire ale educabililor, calitatea procesului instrucțional și, nu în ultimul rând, problematica resursei umane din sistem, cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, astfel încât modificarea propusă să conducă, pe termen lung, la o reală plusvaloare și la o adecvare a viziunii M.E la formule educaționale de succes, consacrate în țările Uniunii Europene.

La final de răspuns aș dori să uzez de această oportunitate oferită de ziarul dumneavostră, de a-mi formula opiniile despre problemele actuale ale sistemului de educație și le urez colegilor mei profesori, elevilor, dar și părinților acestora un final de an școlar cu reale împliniri, care să le ofere posibilitatea unui bilanț generos al succesului binemeritat după munca depusă într-o perioadă postpandemică, plină de provocări. Și apoi să nu uităm că urmează vacanța mare!

Vă mulțumim!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*