Noile salarii, verificate de ITM Sibiu

În ultimele trei luni, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, o campanie națională de verificare a modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.

Au fost verificați 417 operatori economici din județul Sibiu, din toate domeniile de activitate. Inspectorii de muncă au constatat că 15 dintre angajatori nu aveau contract sau acord colectiv de muncă și nu au inițiat negocierea colectivă, iar alți 5, deși aveau contract colectiv de muncă în vigoare, nu au negociat acte adiționale pentru modificările salariale operate. De asemenea, 6 angajatori au întârziat transmiterea în REVISAL a actelor adiționale pentru modificările salariale acordate și au fost sancționați cu avertismente. Au fost depistați 3 angajatori care nu au acordat angajaților salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, aceștia fiind sancționați cu amenzi contravenționale în valoare totală de 900 de lei, dispunându-se, totodată, obligativitatea remedierii acestei situații.

Majoritatea au respectat legea

Din verificările efectuate de inspectorii de muncă la operatorii economici din județul Sibiu, nu s-au constatat scăderi salariale determinate de transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, acest transfer fiind compensat de angajator prin modificări salariale operate prin acte adiționale la contractele individuale de muncă sau prin acordare de bonusuri. De la modificarea Codului Fiscal, la ITM Sibiu nu au fost înregistrate sesizări privind scăderi ale veniturilor în urma transferului contribuțiilor.

Muncă la negru

În timpul controalelor, inspectorii de muncă au depistat 4 angajatori din domeniile construcții, restaurante și comerț care practicau munca fără forme legale, fiecare cu câte un lucrător fără contract individual de muncă, aceștia fiind sancționați cu amenzi în valoare totală de 80.000 de lei.

Au mai fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 8.300 de lei, 4 angajatori pentru: nerealizarea măsurilor dispuse în controalele anterioare, neeliberare adeverințe și documente REVISAL, lipsa evidenței orelor de începere și încheiere a programului de lucru.

La nivel național

Verificările au vizat și acordarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Angajatorii au avut termen până la 31 martie 2018 să transmită în Registrul electronic general de evidență a salariaților modificările salariale aduse prin actele adiționale la contractele individuale de muncă, aspect care a fost de asemenea verificat în cadrul acestei campanii de control.


Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*