(P) Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, organizează Licitaţie publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru anul de producţie 2021, cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Data şi ora desfășurării licitației: 03.12.2020  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: sediul Direcției silvice Sibiu – Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 24.11.2020 începând cu ora 1400.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

  • pentru preselecţie: data 11.2020 ora 1630
  • pentru licitație: data 12.2020 ora 1245

Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro.

Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876.

Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de HG 715/2017 şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 30.10.2020.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Birou Fond Forestier – telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: fond.forestier@sibiu.rosilva.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*