Pădurii nu i se poate pune cheie!

Ca în fiecare an, în 15 aprilie se va încheia campania „Luna plantării arborilor”, dar, tot ca în fiecare an, campania de împădurire continuă.

Din păcate, acțiunile programate împreună cu instituțiile de învățământ gimnaziale și liceale, precum și cu diverse firme și ONG-uri de profil și care aveau ca scop să explice rolul pădurii în viața tuturor și importanța gospodăririi durabile a acesteia, nu au mai putut să se desfășoare urmare a stării de urgență instituite datorită pandemiei provocate de Covid-19.

Cu toate acestea, personalul silvic a fost în teren în permanență, iar lucrările s-au executat conform graficului stabilit, cu muncitorii forestieri.

Materialul de plantat necesar a fost produs de către Direcția Silvică Sibiu în pepinierele proprii, din sămânță recoltată din rezervațiile de semințe și plantajele proprii. Astfel, în cele 57 de pepiniere cu o suprafață totală de 41,66 hectare, numărul puieților apți de plantat se ridică în această primăvară la 1,40 milioane, din care 1,22 milioane reprezintă necesarul Direcției Silvice Sibiu pentru plantațiile din acest an, iar restul de 180.000 de puieți vor fi redistribuiți prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

În continuare, în pepiniere au rămas puieții pentru anii viitori și, până la acest moment, s-au repicat circa 500.000 puieți de molid și larice, din solariile în care au fost semănați anul trecut, în pepiniere.

Plantațiile și completările au fost realizate, până la această dată, integral în zona de deal, urmând ca după sărbătorile pascale să se reia activitatea de împădurire în zona de munte. Astfel, s-au plantat integral 61 hectare în fondul forestier proprietate publică a statului și 23 hectare în pădurile administrate pe bază de contract, aparținând altor proprietari și s-au executat completări în plantațiile din anii trecuți pe 45 hectare în fondul forestier proprietate publică a statului și 11 hectare în pădurile administrate pe bază de contract. În total au fost plantați circa 700.000 puieți din speciile gorun, stejar pedunculat, stejar roșu, salcâm, fag, frasin, paltin de munte, pin silvestru, brad, larice și molid.

Lucrările de împădurire vor continua  să se desfășoare în zona de munte, unde mai sunt de plantat 124 hectare, din care plantații integrale 116 hectare și 8 hectare de completări, în care se vor planta tot 700.000 puieți, în principal molid, dar și diverse specii de amestec.

Lucrările de plantare vor fi urmate de lucrările specifice de îngrijire a plantațiilor – descopleșiri, revizuiri și mobilizarea solului, care se execută doar cu muncitori specializați, la fel ca și lucrările de îngrijire a arboretelor tinere – degajări, curățiri și rărituri.

Obligatoriu trebuie arătată și preocuparea deosebită a silvicultorilor sibieni pentru aplicarea tratamentelor silvice care promovează regenerarea naturală, astfel că în acest an, prin lucrările efectuate se vor regenera natural 148 hectare de pădure.

Tot în această primăvară s-au demarat și lucrările de investiții pentru reabilitarea drumurilor forestiere Ciban și Metiș, urmând ca în perioada următoare să înceapă și la Valea Lupului și Săloi-Dobra.

„Ținem în mod deosebit să precizăm cu această ocazie că, deși în urma pandemiei de COVID-19 activitatea economică din țară a scăzut pe toate planurile, pădurii nu i se poate pune cheie. Activitatea de administrare a fondului forestier național, cu tot ceea ce presupune ea, în primul rând paza pădurii, urmată de efectuarea lucrărilor obligatorii, dar și livrarea lemnului de foc la populație și derularea cât mai aproape de normal a contractelor de furnizare masă lemnoasă sau material lemnos fasonat, este necesar să se desfășoare în continuare, diminuându-se astfel impactul negativ pe care îl are această pandemie asupra economiei naționale și mondiale. Luptăm alături de celelalte instituții ale statului împotriva tuturor amenințărilor aduse fondului forestier național și promovăm principiile gospodăririi durabile a acestuia, ale conservării și păstrării biodiversității și valorii deosebite a pădurilor noastre, care nu sunt altceva decât rodul aplicării acestor principii de către silvicultori în ultimele 200 de ani.

Gospodărirea celor 119.890 hectare de fond forestier, din care 61.100 hectare proprietate publică a statului și 58790 hectare aparținând altor deținători, presupune o muncă intensă și complexă, dar totodată deosebit de frumoasă, pentru întreg personalul Direcției Silvice Sibiu și al celor opt ocoale silvice din subordine, personal care și-a asumat cu responsabilitate și profesionalism îndeplinirea menirii pe care o are, aceea de a de a aduce un plus-valoare pădurilor administrate pe toate planurile: ecologic, economic, social și cultural”, au declarat reprezentații Direcției Silvice Sibiu.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*