Peste 1.200 de sibieni se încălzesc pe banii statului

Până la sfârşitul anului trecut, 1.212 de sibieni au depus cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei din care a fost aprobat un număr de 1.169, respectiv 1.102 titulari pentru întreg sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016 şi 67 titulari pentru perioada decembrie 2015 – martie 2016.

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale au fost înregistrate 1.04e cereri,  pentru încălzirea locuinţei cu lemne – 48,  pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică – 21 şi pentru încălzirea locuinţei cu energie termică – 56. Dosarele pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016 se primesc în continuare la Serviciul Public de Asistenţă Socială din Sibiu, B-dul Victoriei 1-3, cam. S02.

Termen limită

Dreptul la acest ajutor se constituie începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, şi începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii. În cazul persoanelor care primesc dreptul la ajutor social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se va acorda începând cu luna respectivă. „În acest sezon, spre deosebire de cel precedent, alocaţia de stat pentru copii nu se mai ia în calcul la stabilirea venitului net pe membru de familie, acest lucru venind în avantajul solicitantului, determinând o creştere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei”, explică Iuliana Oprişan, consilier Serviciu Presă şi Comunicare  din cadru Primăriei Sibiu.

Condiţii

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Sibiu, diferenţiat în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi de sistemul de încălzire – gaze naturale, energie termică, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora.

Online şi la sediu

Pentru mai multe informaţii în ceea ce priveşte întocmirea dosarului, actele doveditoare necesare, formularul tipizat, consultarea listei cu  bunuri care conduc la excluderea de la acordarea acestui ajutor, persoanele interesate se pot adresa Servciului Asistenţă Socială de pe bulevardul Victoriei 1-3, cam. S02 de luni până joi, între orele 8 – 15, iar vineri între orele 8 – 12 sau pot accesa www.sibiu.ro, la secţiunea „Anunţuri publice”.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*