Planul Urbanistic de Detaliu pentru Noul Spital Judeţean în consultare publică

Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea noului spital judeţean, proiect iniţiat de Consiliul Judeţean Sibiu, se află de ieri în consultare publică la Primăria Municipiului Sibiu, ca autoritate care emite autorizaţia de construire.

Până pe 20 noiembrie, persoanele interesate pot consulta documentaţia pe site-ul Primăriei Sibiu la secţiunea Urbanism sau la Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi pot trimite puncte de vedere la adresa pms@pms.ro. Documentaţia a fost realizată de SC a.plan SRL Sibiu, în cadrul contractului de elaborare a studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru construcţia noului spital

„Realizăm încă un pas pentru cea mai dorită investiţie din Judeţul Sibiu. Invităm persoanele interesate să vină cu observaţii şi propuneri şi la această etapă. Este un proiect major şi orice contribuţie la îmbunătăţirea sa este binevenită”, precizează preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Planul Urbanistic de Detaliu este etapa care succede Planului Urbanistic Zonal, care a fost deja elaborat şi aprobat prin HCL 206 din 30.05.2019. La această nouă etapă, proiectul oferă date mai detaliate privind forma şi amprenta la sol a clădirii, regimul de înălţime, circulaţia în interiorul clădirii, accesele în clădire, amplasarea parcărilor precum şi a zonelor verzi etc.â

Calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului cuprinde:

– Afişare pe site-ul Primăriei, secţiunea Urbanism – Documentaţie de urbanism supusă consultării publice: https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/documentatie_urbanism, în data de 27.10.2020;

– Afişare la sediul Primăriei Municipiului Sibiu – la Centrul de Informare pentru Cetăţeni – a planşelor de reglementări, regulamentului local de urbanism şi a memoriului tehnic în perioada 27.10.2020 – 20.11.2020;

– Adrese transmise prin poştă proprietarilor din zona reglementare;

Linkul la care poate fi consultată documentaţia:https://www.sibiu.ro/index.php/primaria/documentatie_urbanism.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*