Ploșnița dantelată a stejarului, o amenințare serioasă pentru stejarii și gorunii din județul Sibiu

Dăunătorul, periculos pentru stejarii și gorunii din Sibiu, este studiat de specialiștii Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului din Sibiu.

Dăunătorul a fost depistat în anul 2021 de către Dr. Biol. Ghizela Vonica, pe un stejar din curtea interioară a Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu. În calitate de șefă de secție a muzeului a luat legătura cu cadrele didactice care se ocupă cu Protecția Plantelor, din cadrul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Încpând cu vara aului 2021 și pe parcursul anului 2022, D-na Șef Lucări Dr. Ing. Cristina Moise de la Facultatea de ȘAIAPM, împreună cu Dorina Sanislau, studentă în anul III a Facultății, la specializarea Montanologie, au monitorizat specia, urmărindu-i biologia, ecologia și mai ales etologia în condițiile climatice ale orașului Sibiu.

În urma studiului efectuat la nivelul orașului Sibiu pentru a depista prezența speciei, pe baza observațiilor colectate din teren a fost întocmită o fișă de identificare. Selecția punctelor de monitorizare s-a făcut ținând cont de prezența speciei gazdă. Au fost efectuate observații în interiorul orașului atât în cadrul arboretelor cât și în parcuri (Sub Arini și Cetății) și zone verzi (Muzeului de Istorie Naturală Sibiu, str. Turismului, str. Cârlova, Cimitirului Municipal) sau pe arbori izolați în liziera Pădurii Dumbrava Sibiului.

 Locații în care a fost depistată specia în orașul Sibiu, pe diverse specii de Quercus 

Studii legate de etologia speciei sunt efectuate pe tot parcursul anului. Fiind o specie invazivă în perioada de vară a anului 2022, s-a semnalat răspândirea naturală a adulților în toate zonele orașului Sibiu, în căutarea unor plante gazdă.

Ploșnița dantelată a stejarului, Corythucha arcuata Corythucha arcuata (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae), face parte din Genul Corythuca, din care cea mai cunoscută este Corythuca ciliata Say, 1832-Tigrul platanului.

Este o insectă dăunătoare originară din America de Nord, care a fost semnalată pentru prima dată în Europa în anul 2000, în Italia. Specia și-a extins arealul și în alte țări europene: Elveția (2002), Bulgaria (2012), Ungaria, Serbia, Croația (2013), Slovenia (2016), Franța (2017), Republica Moldova, Slovenia și Grecia (2018), Macedonia de Nord (2019), (CABI, 2022), inclusiv în România unde a fost observată pentru prima dată în anul 2015 în Arad, iar în ultimii ani a fost semnalată în tot mai multe zone ale țării (Ilfov, Giurgiu, Călărași, București, Cluj), iar din anul 2021 și în Sibiu.

Acest dăunător atacă frunzele de stejar si gorun, are impact asupra fotosintezei arborelui ceea ce îi poate diminua creșterea, iar copacii infestați sunt vulnerabili la apariția altor dăunători și boli. Atacul în ani consecutivi produce deteriorarea severă a arboratelor de stejar, iar în combinație cu alți factori de stres, chiar la uscarea copacilor afectați.

Atacul în ani consecutivi, imagini din anul 2022

Dăunătorul este relativ ușor de identificat, adultul având aripi de culoare alb-lăptoasă, transparente și dantelate, cu lungimi cuprinse între 3-4 mm.

Adultul speciei C. arcuata (imagine la microscop)

Ploșnița dantelată a stejarului se înmulțește prin ouă, care sunt depuse în grupuri mari (1-40 de ouă) pe partea inferioară a frunzelor, au dimensiuni mici și sunt de culoare negru strălucitor, iar pentru protecție sunt acoperite cu un strat aspru de culoare neagră.

Ouă în diferite stadii de dezvoltare (imagine la microscop)

În anul 2022 pe arboretele de stejar unde a fost monitorizată specia, s-a semnalat prezența mai multor generații de adulți, nimfele și ouăle care au fost prezente pe frunze încă de la începutul primăverii și până la sfârșitul lunii august a anului în curs. În luna martie când a început monitorizarea speciei, s-a constatat prezența adulților în așternutul de frunze și crăpăturile din scoarță.

În condițiile anului 2022 în orașul Sibiu insecta a avut până în prezent 3 generații. Pe suprafața superioară a frunzelor atacate de ploșnițe au apărut pete clorotice, pe măsură ce dăunătorul s-a hrănit cu seva din stejar. Spre sfârșitul lunii august, când atacul a fost masiv petele clorotice s-au unit în pete mari galbene cu nuanțe albicioase. La arborii din liziera Pădurii Dumbrava Sibiului unde a avut loc o infestare puternică a început căderea frunzelor.

Adulți pe dosul frunzelor 

Observațiile noastre s-au concentrat pe arborete și am constatat că intensitatea atacului este mult mai severă la arborii din liziera Pădurii Dumbrava Sibiului sau în plină lumină, decât la arborii din interiorul arboretului.

Intensitatea atacului în anul 2022 la arboretele din orașul Sibiu, a variat de la un loc la altul și în majoritatea cazurilor ajungând până în luna august la 60%, în unele puncte de observație unde a fost semnalat dăunătorul. Cu toate acestea, au existat locuri cu infestări severe și atac pe 70-80% din frunze. Rezultatele cercetărilor, se vor concretiza în lucrarea de licență a studentei Dorina Sanislau și vor fi făcute publice în anul următor.

În concluzie pe parcursul anului 2022 la nivelul orașului Sibiu specia ploșnița dantelată a stejarului a avut un potențial de reproducere ridicat, ajungând la 3 generații, iar condițiile climatice favorabile au dus la înmulțirea și răspândirea în masă a acestui dăunător. Observațiile efectuate efectuate de D-na Cristina Moise și studenta Dorina Sanislau confirmă răspândirea dăunătorului în toate zonele orașului în căutarea de plante gazdă. Din păcate în prezent la nivelul orașului Sibiu nu există factori limitativi naturali pentru a diminua această invazie. În viitor se are în vedere aplicarea experimentală a unor măsuri de combatere chimică și biologică în vederea limitării răspândirii populației acestui dăunător.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*