COMUNICAT DE PRESĂ Post instruire rețea comunicatori în domeniul adaptării la schimbările climatice (P)

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabilă”, a organizat  în perioada 8 – 10 iulie 2015, în Cârțișoara, DN 7C, Cabana turistică “Bâlea Cascadă”, județul Sibiu, instruirea rețelei de comunicatori în domeniul adaptării la schimbările climatice,

Instruirea a fost organizată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, cu sprijinul partenerilor proiectului,  în cadrul Activității 1.2.2 – Stabilirea unei rețele de comunicatori în domeniul adaptării la schimbările climatice și va avea ca temă conceptul de adaptare la schimbările climatice.

La eveniment au participat peste 35 de persoane, reprezentanți ai departamentelor de comunicare și relații publice ale instituțiilor și autorităților publice din Regiunea 7 Centru – APM-uri, consilii județene, municipalități, reprezentanți ai mass-media, companii din sectoarele vulnerabile, care vor colabora cu ofițerul de comunicare din proiect în activitățile de comunicare și publicitate, elaborarea materialelor informative utilizate în campania de informare și conștientizare publică, website și baza de cunoștințe. Tematica instruirii a vizat conceptul de adaptarea la schimbări climatice, participanții vor putea astfel,  disemina informații, cunoștințe privind adaptarea la schimbările climatice și rezultatele activităților proiectului.

Contact:

ofițer proiect comunicare

Melinda Dragomir, telefon: +40740542008, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu este o instituție publică guvernamentală sub jurisdicția Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, un serviciu public deconcentrat, finanțat de la bugetul de stat.

Proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” în valoare totală de 4.546.115  este finanțat în cadrul Programului RO07 Adaptare la schimbări climatice, prin fonduri acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2009 – 2014, cu o sumă nerambursabilă în valoare de 3.822.997,51 euro, la care se adaugă cofinanțarea și cheltuielile neeligibile asigurate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2016. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului la schimbări climatice și urmărește elaborarea unui set de bune practici privind adaptarea la schimbări climatice.

###

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro.


instrapm

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*