Primăria Orașului Avrig – ANUNȚ PUBLIC privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații de taxi

ANUNȚ PUBLIC privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații de taxi disponibile pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul orașului Avrig, conform HCL 59/31.03.2021

Numarul autorizatiilor taxi supuse procedurii de atribuire:

2 autorizaţii taxi după cum urmează : nr. 09 și nr. 10.

Data limita pâna la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura de atribuire, este 17.05.2021, ora 16.00.

Documentele care trebuie depuse :

cerere de participare la procedura de atribuire;
declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
declaraţie pe proprie răspundere că deţine sau va deţine autovehicul a carui vechime nu depăşeşte 5 ani de la data fabricaţiei;
declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
declaraţia pe propria răspundere privind posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehicolului in activitate;
declaraţie pe propria răspundere a operatorului că asigură spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere, dovedite prin Extras CF sau contract de închiriere;
scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. c).

Data anunțării rezultatului atribuirii autorizațiilor taxi, va fi 21.05.2021.

Termen limită de depunere a contestațiilor : 04.06.2021.

Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 5 zile de la data depunerii contestației.

Dispoziția Primarului cu privire la rezolvarea contestației poate fi atacată în contencios administrativ în termenele legale prevăzute.

Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi –30.06.2021.

Criteriile de departajare și punctajele care se acordă vor fi :

A) Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei:
până la 1 an –10 puncte
intre 1si 2 ani –8 puncte
intre 2 si 3 ani –6 puncte
intre 3 si 4 ani –4 puncte
intre 4 si 5 ani–2 puncte

Notă : Vechimea se calculează scăzând din anul curent anul de fabricație al autoturismului

B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
hibrid–15 puncte
euro VI –10 puncte
euro V –5 puncte

C) Volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie de aer condiţionat:

-volumul portbagajului :
clasa mare (peste 600 l ) -6 puncte
clasa medie (între 300l şi 600 l) -5 puncte
clasa mica (sub 300l) -3 puncte
– echiparea cu instalaţie de aer condiţionat -10 puncte

D) Vechimea în ani de când transportatorul a desfăşurat autorizat activitatea de transport în regim taxi: se acorda 0.5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat

E) Gradul de protecţie al pasagerilor:

peste 6 airbaguri – 8 puncte
intre 4 si 6 airbaguri – 6 puncte
între 2 si 3 airbaguri – 4 puncte
1 airbag – 1 punct

F) Forma de deţinere asupra vehiculelor :

proprietate –2 puncte
leasing –1 puncte

G) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de

peste 8 ore pe zi – 4 puncte
minimum 8 ore pe zi – 2 puncte

H) Dotări suplimentare ale vehiculului:

dispozitiv GPS monitorizare –5 puncte
perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi –7 puncte
dispozitiv de plată prin intermediul cardului –5 puncte
dispozitivul fix de înregistrare a precizărilor făcute de client –5 puncte

Notă: Formularele-tip pentru participarea la procedura de atribuire se găsesc la sediul Primăriei Orașului Avrig și online pe site-ul www.primaria-avrig.ro.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*