Primăria Sibiu a stabilit bugetul local al municipiului pentru acest an

Veniturile bugetului local, respectiv cheltuielile în anul 2016 au fost estimate la aproximativ 535,6 milioane lei.

primaria sibiuDin acestea, aproape 265 de milioane de lei reprezintă veniturile proprii ale bugetului, adică taxele și impozitele plătite de sibieni și fondurile din cotele defalcate din impozitele percepute de stat pe veniturile sibienilor care se întorc pe plan local. La acest capitol al veniturilor proprii se estimează o ușoară reducere în contextul noilor prevederi ale Codului Fiscal și a reducerilor de impozite pe care Primăria Sibiu le-a operat pentru încurajarea mediului economic, dar și pentru a reduce impactul altor creșteri de impozite prevăzute de noul Cod Fiscal pentru cetățeni. La acestea se adaugă alte venituri de la bugetul de stat sau de la alte administrații, aceste sume urmând să ne fie comunicate ulterior. Capitolul “Venituri” include și excedentul anilor precedenți în sumă de 157 de milioane de lei.

Cheltuielile din bugetul local

Cheltuielile secțiunii de funcționare a administrației locale însumează 366 de milioane de lei. Cel mai important capitol de cheltuieli de funcționare vizează învățământul – 116 milioane lei, incluzând salariile profesorilor și ale personalului auxiliar, cheltuilile materiale și finanțarea burselor acordate elevilor. Un al doilea capitol ca mărime a sumei alocate este cultura. Comparativ cu 2015, domeniul cultural primește o finanțare din bugetul local cu 3 milioane de lei mai mare, suma totală alocată în bugetul anului 2016 fiind de 37,8 milioane de lei. Acest capitol include bugetul instituțiilor culturale din subordinea administrației locale, aproape jumătate din suma menționată fiind alocată Teatrului Național Radu Stanca. Acest capitol include și finanțarea pentru agenda culturală (6.600.000 de lei), pentru agenda sportivă (3.400.000 lei) și pentru agenda comunității (500.000 lei).

Suma alocată asistenței sociale crește cu aproximativ 5 milioane de lei, de la 16 milioane lei la 21 de milioane de lei, principala cauză fiind creșterea salariului minim din iulie 2015 și majorarea salariului cu 25% în domeniul asistenței sociale începând din 1 decembrie 2015. Această categorie include și drepturile persoanelor cu handicap, salariile asistenților personali ai acestora și totalul ajutoarelor sociale.

Serviciilor publice le este alocată în 2016 o sumă de 19 milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile cu personalul și cheltuielile materiale.

O altă cheltuială importantă la acest capitol este subvenția pentru transportul public care însumează 30 de milioane de lei.  La același capitol, suma alocată în bugetul pentru 2016 pentru reparațiile la străzi și semaforizare se ridică la 55 milioane de lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare însumează aproximativ 170 milioane de lei. Această sumă este destinată continuării programelor de investiții.  Aproape 135 de milioane de lei au fost alocați pentru finanțarea investițiilor Primăriei Sibiu, iar alți 32 de milioane de lei sunt destinați investițiilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sibiu.

Lista de investiții a primăriei Sibiu

“Pentru finanțarea acestei liste de investiții am alocat într-o primă fază 169,4 milioane lei. Am grupat aceste investiții pe linii strategice de dezvoltare. Prima linie este continuarea investițiilor în infrastructura rutieră care se desfășoară pe trei paliere: din fondurile noastre proprii, din credite și aici mă refer la contractul de credit pe care l-am încheiat în luna decembrie cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar cea de-a treia modalitate de finanțare este cea mixtă, adică din fonduri proprii și atrase.

În ceea ce privește investițiile finanțate din mijlocele proprii, în anul 2016 vom reabilita 26 de străzi de pământ: Doamna Elena Cuza, Toamnei, Castorului, Cindrelului, Ecaterina Teodoroiu, Mureșului, Crișului, Odessa, Crinilor, General Aldea Sandu, Tohan, Petru Poni, Vânătorilor, Zorilor, Ceaikovski, Lupeni, Munteniei, Principatele Unite, Strungului, Ecaterina Varga, Ogorului, Ana Ipătescu, Niță Octavian, Mălinului, Frezorilor și probabil strada Lăptăriei, dacă SC Apă Canal finalizează lucrările pe care le are de executat. Lista de investiții include și câteva străzi mai mici din cartierul Lazaret.

Din fondurile proprii ale Municipiului Sibiu vom începe și lucrările în cartierul Dioda. La ora actuală procedura de achiziție este în curs, cele șase oferte primite aflându-se în evaluare. Dacă nu vom avea contestații, estimăm că lucrările vor începe în luna mai sau iunie a acestui an. Pentru anul acesta este propusă și începerea lucrărilor în cartierul Hipodrom II. Prima porțiune în care se va interveni este cea cuprinsă între Oituz și strada Mirăslău. Porțiunea dintre strada Mirăslău și strada Nicolae Iorga va intra în lucru în anul 2017, explică Astrid Fodor, primarul interimar al Sibiului.

Din fonduri proprii se vor amenaja și două sensuri giratorii: unul pe strada Bâlea la intersecție cu strada Ștefan cel Mare și cu strada Moldoveanu și unul la intersecția străzii Maramureșului și strada Profesor Aurel Popa. În cazul acestui se va relua procedura de achiziție, contractul încheiat în anul 2015 cu DPC fiind reziliat din cauză că lucrările nu au demarat la timp.

La capitolul reparații străzi, Primăria Sibiu și-a propus ca în anul 2016 să finalizeze reabilitarea străzilor din beton. Proiectul a început în 2015 cu reabilitarea străzilor de beton situate în cartierele Valea Aurie și Terezian. În 2016 se vor moderniza acest tip de străzi din cartierele Valea Aurie și Broscărie, aleile betonate din spatele blocurilor de pe șoseaua Alba Iulia, cele din zona străzii Oțelarilor și cele din zona străzii Rusciorului.

La capitolul reparații la carosabil și trotuare, pentru anul 2016 sunt prevăzute intervenții pe cinci străzi: Aleea Filozofilor, Iosif Velceanu, Turismului, Onisifor Ghibu și Petrila. Se vor reface de asemenea și covoarele asfaltice în mai multe puncte din oraș.

“În ceea ce privește lucrările de infrastructură finanțate din creditul BERD, pentru anul viitor ne-am propus să deschidem șantiere pe 17 străzi incluse în trei pachete: zona Marmeladă, zona Lupeni și zona Obor – Viitorului. Criteriul după care ne-am ghidat în selectarea acestor străzi a fost în primul rând existența proiectelor tehnice pentru a câștiga timp, un al doilea criteriu fiind ca societatea de gaz să fi executat lucrările de modernizare pe aceste străzi”, continua Astrid Fodor.

Din finanțare mixtă asigurată de Primăria Sibiu și din fonduri norvegiene va fi realizat proiectul Calea Verde pentru o Dezvoltare Durabilă în cadrul căruia se va realiza infrastructura pentru coborârea rețelelor. Primăria a adresat rugămintea societăților deținătoare de rețele să prevadă în buget sumele necesare pentru coborârea cablurilor în subteran. În concluzie, la sfârșitul anului, pe cinci artere importante cabluri aeriene vor fi coborâte în subteran: șoseaua Alba Iulia, bulevardul Corneliu Coposu, bulevardul Victoriei, Calea Dumbrăvii și bulevardul Vasile Milea.

Investiții în clădirile unităților de învățământ preuniversitar

“Dorim ca investițiile în infrastructura educațională să devină o strategie a administrației locale pentru viitor. Se vorbește mult în România despre reforma în educație, despre reforma învățământului, dar cu siguranță, reforma presupune și o infrastructură educațională adecvată secolului XXI și o bază materială corespunzătoare.”, spune primarul interimar al Sibiului.

Serviciului de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat i-a fost alocată o sumă de 10,7 milioane de lei pentru investiții în unități școlare. Cele mai importante proiecte vor fi construcția unei clădiri cu destinația gradiniță în incinta școlii nr. 1 (str. Hațegului), continuarea reabilitării rețelelor de utilități în clădirile unităților de învățământ și eficientizarea energetică a unora dintre clădiri (prin montarea de termosisteme și geamuri termopan).

Primăria Sibiu a prevăzut în 2016 și realizarea proiectelor pentru următoarele investiții, pentru care se vor depune proiecte în vederea obținerii de finanțări nerambursabile:

  • construcția unei clădiri cu destinația creșă pe strada Hațegului și a unei creșe în cadrul Grădiniței nr. 36 (str. Constructorilor)
  • reabilitarea grădiniței nr. 43 (Aleea Streiu) și a grădiniței nr. 14 (str. Iezer)
  • extinderea unui corp de școală și construcția unor săli de sport la Școala Nicolae Iorga (str. Nicolae Iorga) și la Școala I.L. Caragiale (str. Vasile Alecsandri)
  • reabilitarea clădirii școlii Radu Selejan (str. Șoimului), a Liceului Teoretic Constantin Noica (str. Oștirii), a școlii nr. 21 (str. Luptei) și a școlii nr. 1 (str. Hațegului)
  • reabilitarea cantinei, construirea unei biblioteci și a unei săli multifuncționale la Colegiul Energetic (str. Electricienilor)
  • reabilitarea fațadelor Colegiului Independența (str. Gladiolelor), a Colegiului Terezianum (str. Postăvarilor) și a Liceul Tehnologic Henri Coandă

Investițiile serviciilor publice

Casei de Cultură a Municipiului Sibiu i-a fost alocată în 2016 o sumă de aproape 4 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de construcție a noului sediu din Parcul Tineretului.

Serviciul Public de Administrare a Parcurilor și Zonelor Verzi i-a fost alocată o sumă de aproximativ 3,3 milioane de lei, cel mai important proiect fiind acela de reamenajare a parcului Ștrand.

Spitalul de Pediatrie va primi o sumă de aproape 3 milioane de lei pentru noi investiții și reamenajări la Clinica de Chirurgie, dar și la secția de infecțioase.

La Cimitirul Municipal sunt programate lucrări în valoare de 2,7 milioane de lei, urmând să fie construită o parcare în zona nouă dinspre Calea Cisnădiei și vor fi reabilitate noi alei.

Bani pentru administrarea domeniului public

Serviciul de Administrare a Domeniului Public va primi de la bugetul local o sumă de 2,2 milioane de lei, la aceștia adăugându-se 1,4 milioane lei din veniturile proprii. Acești bani vor finanța trei proiecte importante:

  • amenajarea unor terenuri de sport pe terenul secundar al Stadionului Municipal
  • amenajarea unor terenuri de sport în curtea interioară a Stadionului Municipal
  • amenajarea unei zone recreative și de agrement în zona Stadionului Municipal

Serviciul de Administrare a Fondului Locativ va gestiona investiții în valoare de 2,3 milioane de lei pentru a amenaja locuințe sociale în imobilele de pe strada Verzăriei și respectiv în fostul Club Ilie Pintilie.

Pentru Grădina Zoologică sunt programate investiții în valoare de 1,8 milioane de lei. Cu aceste fonduri vor fi amenajate vestiare pentru muncitori, va fi reabilitată și rețeaua de iluminat public a Grădinii și vor fi continuate lucrările de amenajare a adăposturilor de ploaie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*