Prioritățile Regiunii Centru

Reprezentanții Consiliului Județean Sibiu și ai Primăriei Sibiu se vor afla, astăzi, la Alba Iulia, unde va avea loc cea de-a doua întâlnire trimestrială între reprezentanţii decizionali ai Regiunii Centru, preşedinţii a şase consilii judeţene, alături de cei şase primari ai municipiilor reşedinţă de judeţ şi de primarii nominalizaţi să reprezinte oraşele şi comunele din fiecare judeţ din regiune.

Cei 24 de membri ai CDR Centru invitaţi vor dezbate subiectele propuse de către ADR Centru pe ordinea de zi a şedinţei, punând accent pe stadiului proiectelor depuse şi derulate la nivel judeţelor, dar şi perspectivele de dezvoltare economice regionale, ce se pot încadra în direcţiile de finanţare prevăzute pentru perioada 2021-2027 de Comisia Europeană.

La această şedinţă de lucru, organizată de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru vor participa reprezentanţii celor şase judeţe din Regiunea Centru, respectiv Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, precum şi invitaţi din alte structuri ale administraţiei publice locale.

Ordinea de zi a şedinţei cuprinde proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pentru primele şase luni ale anului 2018. Principalele activităţi prezentate sunt monitorizarea Planului Regional de Dezvoltare şi a Strategiei de Specializare Inteligentă de la nivelul Regiunii Centru, precum implementarea Programului Operaţional Regional 2014-2020, prin lansarea priorităţilor de investiţii şi acordarea de asistenţă şi sprijin celor care dezvoltă proiecte, evaluarea şi contractarea proiectelor depuse la nivel regional.

Un subiect important pe ordinea de zi va fi cel de prioritizare a proiectelor regionale de infrastructură rutieră finanţabile în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 6 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T”, ca urmare a faptului ca s-a lansat un apel naţional de proiecte nefinalizate în cadrul Axei prioritare 6 a POR 2014-2020, şi se pot depune proiecte pentru reabilitarea drumurilor judeţene. Şedinţa va continua cu prezentarea implementării fondurilor europene şi, în special, a POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, va capta atenţia participanţilor, fiind evidenţiate fondurile derulate prin ADR Centru, inclusiv contractarea unor sume importante pentru dezvoltare regională, pentru investiţii în infrastructura rutieră, în domeniul reabilitării patrimoniului cultural şi turistic, dar şi al îmbunătăţirii eficienţei energetice în clădirile publice sau cele de locuit, sau în cazul dezvoltării mediului de afaceri.

Prezentarea viitorului exerciţiu financiar pentru perioada 2021-2027 al Comisiei Europene, cu un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără, cu o valoare pe termen lung de 1135 miliarde euro, este următorul punct pe ordinea de zi a şedinţei. Un buget simplificat, flexibil, cu priorităţi investiţionale ce vor urmări dezvoltarea unei Europe mai inteligente, mai sociale, mai ecologică şi mai conectată, alături de alte propuneri de modificare vor fi prezentate membrilor CDR Centru pentru dezbaterea modului în care viitoarele proiecte se pot plia şi pot beneficia de aceste îmbunătăţiri.

O informare privind „Studiul potenţialului de dezvoltare şi perspectivele economice ale Regiunii Centru”, dar şi implicarea ADR Centru ca partener în două proiecte europene „COLOR CIRCLE” şi „DRIFT” vor fi prezentate şi supuse aprobării membrilor CDR Centru.

Şedinţa se va încheia cu discuţii privind procesul de dezvoltare regională, prin colaborarea dintre ADR Centru şi partenerii săi instituţionali în acest an.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*