Prof. univ. Andrei Terian, grant de 1,45 milioane euro. ULBS intră în elita cercetării europene

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este prima universitate din România care va implementa un proiect de cercetare european de tip ERC-Consolidator.

În general, proiectele europene de cercetare, care sunt finanţate prin programul-cadru Horizon 2020 (H2020), presupun asocierea mai multor coordonatori reprezentând un consorţiu de universităţi şi sunt selectate în funcţie de capacitatea lor de a răspunde unor provocări tehnologice şi sociale concrete, pe care le lansează periodic Comisia Europeană.

Spre deosebire de acestea, granturile oferite de European Research Council (ERC), unitatea de elită a programului H2020, se acordă unor echipe conduse de un singur coordonator, sunt implementate de o singură instituţie-gazdă şi sunt selectate după un singur criteriu: acela al excelenţei ştiinţifice.

Din aceste motive, ele implică un grad foarte ridicat de competitivitate şi sunt recunoscute informal ca „Nobelul granturilor europene”.

Potrivit Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, granturile ERC se desfăşoară pe trei linii principale, în funcţie de vechimea directorului de proiect: Starting, Consolidator şi Advanced.

La competiţia Consolidator din acest an (ERC-2020-COG), singurul grant câştigat de o instituţie din România a fost A Transnational History of Romanian Literature (TRANSHIROL), avându-l ca director pe prof. univ. dr. habil. Andrei Terian. Grantul va primi o finanţare de 1.450.000 de Euro şi va fi implementat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Obiectivul principal al proiectului TRANSHIROL este de a arăta că literatura română a avut întotdeauna un caracter internaţional, fiind conectată de-a lungul evoluţiei sale la diverse reţele şi comunităţi care depăşesc frontierele etnice, geografice şi lingvistice consacrate. Din acest punct de vedere, proiectul îşi propune să scrie nu doar o istorie transnaţională a literaturii române, ci şi o istorie a literaturii mondiale privite din perspectivă românească.

TRANSHIROL marchează o premieră atât la nivel local (fiind primul proiect H2020 în care ULBS este coordonator, nu doar partener), cât şi la nivel naţional. El poate fi considerat drept cea mai semnificativă performanţă de până acum a unei universităţi româneşti în domeniul granturilor europene de cercetare, în condiţiile în care puţinele proiecte care au mai fost câştigate până în prezent de universităţi din România s-au încadrat în categoria Starting.

Nu în ultimul rând, grantul TRANSHIROL reprezintă o reuşită în sine. La competiţia Consolidator 2020 au fost depuse 2506 aplicaţii, dintre care au fost selectate doar 327 de proiecte câştigătoare. Din lista granturilor câştigătoare reiese că proiectul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a concurat cu succes aplicaţii depuse de universităţi europene de prestigiu, precum acelea din Cambridge, Oxford, Londra (UCL), Amsterdam (UA, VU), Viena, Paris (Sorbonne), Berlin (HUB), Munchen (LMU), Roma, Madrid (UAM), Bologna, Barcelona ş.a.

ERC nu face public punctajul granturilor câştigătoare, însă selectează în fiecare an un număr foarte redus de proiecte (maxim 8), pe care le promovează pe pagina sa principală ca exemple de succes şi de bune practici. În acest an, TRANSHIROL şi ULBS s-au regăsit şi pe această listă exclusivistă.

„Aproape toată lumea se pricepe să vorbească despre performanţă în România, dar puţini reuşesc să o şi realizeze. Prin succesele sale recente din domeniul cercetării, universitatea noastră a demonstrat că face parte din a doua categorie”, a declarat prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul ULBS. „Proiectul câştigat de Andrei Terian este o realizare majoră – a adăugat el -, dar nu trebuie să uităm că asemenea nuclee de excelenţă există în toate facultăţile universităţii noastre. Ne vom strădui ca şi pe viitor să le identificăm, să le susţinem şi să le punem în valoare, pentru ca universitatea noastră să-şi ocupe locul pe care îl merită.”

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*