Proiect al Guvernului care prevede amenzi majorate pentru refuzul legitimării, adoptat tacit

Senatul a adoptat tacit, în plenul de luni, un proiect al Executivului, aflat în procedură de urgenţă, care modifică o serie de acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice referitoare la autoritatea poliţistului şi majorarea amenzilor aplicate persoanelor care refuză să se legitimeze.

Proiectul instituie reguli referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor şi al vehiculului persoanei, conducerea persoanei la sediul poliţiei şi utilizarea forţei.

Proiectul adoptat tacit de Senat, în calitate de prim for sesizat, prevede şi o majorare a cuantumului amenzilor, de la 100 – 500 lei, la un maximum între 500 – 1.500 lei, aplicate persoanelor care refuză să dea informaţii referitoare la identitate. Motivul prevăzut în proiect este faptul că refuzul unei persoane de a fi legitimată presupune deplasarea acesteia la sediul poliţiei, interval orar în care poliţistul nu poate interveni la alte cazuri. „De multe ori, refuzul de legitimare stă la baza escaladării unor situaţii tensionate în interacţiunea poliţist-cetăţean”, se arată în textul iniţiativei legislative.

Proiectul prevede şi o majorare a amenzilor, de la 500 – 1.500 de lei, la 2.000 – 3.000 de lei, pentru organizarea de petreceri private în spaţiul public, „în proximitatea imobilelor cu destinaţia de locuinţe”. Dacă există abateri ale faptei, într-un interval de 24 de ore, atunci amenda va fi între 3.000 şi 6.000 de lei. Ulterior, acestei amenzi, în caz de repetare, poliţistul acorda ancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, iar procesul-verbal constatator al contravenţiei trebuie înaintat instanţei în maximum 48 de ore, conform sursei citate.

Un articol nou introdus prin proiectul de lege prevede că închisoare de la 3 luni la un an sau amendă pentru persoanele, care deşi au primit avertizare, continuă să împiedice autorităţile să aplice legea: „Fapta persoanei care, după ce a fost avertizată, împiedică în mod nemijlocit organul de ordine publică de a-şi îndeplini, în condiţiile legii, obligaţiile de serviciu referitoare la legitimarea, controlul corporal, al bagajelor şi al vehicului sau conducerea unei persoane la sediul de poliţie ori al altui organ de stat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă”, se arată în iniţiativa adoptată tacit de Senat.

Înaintea aplicării sancţiunii, organele de ordine publică trebuie să înştiinţeze verbal persoana care refuză legitimarea: „Avertizarea prevăzută la alin. (1) se face verbal, prin cuvintele: «Acţiunea dumneavoastră este ilegală, continuarea acesteia atrage răspunderea penală, potrivit legii!». Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei care face obiectul măsurilor ce trebuie luate de către organul de ordine publică.”

Actul normativ prevede şi cazurile în care poliţistul are dreptul să conducă o persoană la sediul poliţiei: „când nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice; când din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor ori bunurilor aflate asupra sa există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală; când prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică; când luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.”

Ulterior luării măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei, agentul de poliţie este obligat să permită acesteia să părăsească sediul poliţiei, „fără a se depăşi 8 ore de la momentul iniţierii deplasării”. La expirarea acestui termen, persoana poate pleca din sediul poliţiei. „Dacă identitatea persoanei nu a putut fi stabilită, termenul se poate prelungi, motivat, până la 12 ore”, potrivit sursei citate.

Potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv a Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, o persoană poate fi condusă la sediul Poliţiei în vederea identificării şi luării măsurilor legale pentru maximum 24 de ore.

Proiectul de lege adoptat tacit de Senat urmează să primească votul Camerei Deputaţilor, for decizional pentru iniţiativa legislativă.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*