Proiect de cercetare important la ULBS

În cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, o echipă de cercetare în domeniul Internetului Viitorului de la Facultatea de Inginerie își desfășoară activitatea sub egida unui proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit „Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului” (DiFiCIL).

Proiectul DiFiCIL are drept scop atragerea de personal din străinătate, cu competențe avansate, pentru dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare. Pe parcursul perioadei de desfășurare (48 de luni), se urmăreşte formarea unei echipe sustenabile cu expertiză în analiza, proiectarea și implementarea sistemelor socio-fizico-cibernetice (SSFC), participarea cu succes în cadrul proiectelor europene, realizarea unor publicații valoroase la nivel internațional, precum și extinderea infrastructurii tehnologice pentru cercetarea din domeniul sistemelor socio-fizico-cibernetice în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

ULBS a reușit, prin intermediul acestui proiect, atât să atragă noi cercetători din domeniul Internetului Viitorului, cât și să își motiveze specialiștii din această sferă de cercetare. Astfel, din echipa proiectului, fac acum parte zece tineri care și-au dovedit interesul pentru studierea acestui domeniu. O atenție deosebită este îndreptată către studenții, masteranzii sau doctoranzii Facultății de Inginerie care își pot aduce contribuția, pe toată durata proiectului, la cercetările și rezultatele acestuia.

Până la momentul actual, echipa proiectului DiFiCIL a câștigat un important proiect european alături de colaboratori din mediul industrial regional, dar și alături de parteneri din afara țării, cum ar fi: Aarhus University (Danemarca) și Newcastle University (Marea Britanie). Proiectul IPP4CPPS – „Integrated product-production co-simulation for cyber-physical production system” a fost finanțat prin programul Orizont 2020 și a adus o contribuție semnificativă la încheierea de noi parteneriate pentru ULBS. De asemenea, alte cinci proiecte Orizont 2020 au fost depuse de către membrii echipei de proiect, pentru unul dintre acestea fiind așteptat răspunsul în luna aprilie.

În ceea ce privește activitatea pe plan internațional, membrii echipei au realizat colaborări de succes cu institute precum Swiss Smart Factory sau Aarhus University. În luna mai 2017, doi reprezentanți din cadrul proiectului DiFiCIL au efectuat o vizită în Biel/Biene-Elveția, unde au discutat despre interconectarea infrastructurii de producție din proiectul DiFiCIL (Sibiu) cu sistemele Swiss Smart Factory (Biel). Contractul de colaborare semnat va facilita un valoros schimb de informații, acces la numeroase materiale și echipamente, în scop academic, pentru o perioadă inițială de cinci ani. O acțiune similară este planificată la universitatea Aarhus din Danemarca, în luna iunie 2018.

Proiectul DiFiCIL, implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pentru consolidarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul ULBS, în domeniul Internetului Viitorului, are o valoare totală de 8.925.938,42 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 8.227.365,39 lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*