Proiecte europene la Casa Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic din Sibiu implementează, în perioada martie 2018 – aprilie 2021, patru proiecte cu finanţare din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, trei în calitate de beneficiar şi unul în calitate de partener.

Astfel, instituția sprijină peste 3.600 de persoane – preşcolari, elevi, părinţi, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, cadre didactice şi manageri ai unităţilor şcolare – în demersul de a promova o educaţie de calitate, adaptată nevoilor pieţei muncii şi în acord cu nevoile comunităţilor locale.

Vineri, 19 octombrie, s-a desfășurat conferinţa de lansare a celor trei proiecte derulate în calitate de beneficiar: „EDICA – Educaţie – Dezvoltare Instituţională – Capacitate Administrativă“, „Fii practic – mergi la şcoală!“ și „EDuCaT – Educaţie Durabilă, de Calitate pentru Toţi“. Obiectivul major al acestor proiecte este creşterea calităţii educaţiei în şcolile defavorizate din regiunile vizate de proiecte, astfel încât să reducă gradul de absenteism în şcoli şi să recreeze valoarea şcolii ca element de bază pentru dezvoltarea profesională şi formarea ca om.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*