ROMAIR Consulting semnează contractul de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Sibiu-Braşov

Consulting a semnat cu S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu contractul de Asistenţă Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Sibiu – Braşov, în perioada 2014-2020.

IMG_0860S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU continuă procesul de implementare a strategiei din sectorul de apă în regiunea Sibiu – Brașov, prin dezvoltarea proiectului de investiții promovat pentru finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare în perioada de programare 2014 – 2020, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. În cadrul contractului semnat, ROMAIR Consulting asigură servicii de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor-suport pentru obținerea finanțării din Programul Operaţional Infrastructură Mare, a documentațiilor de achiziție de servicii, lucrări și furnizare de bunuri, precum și servicii de sprijin pentru S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu pe perioada derulării procedurilor de achiziție publică și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor.

Contract pentru 69 de luni

Contractul semnat între ROMAIR Consulting şi S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu este prevăzut a se derula pe o periodă de 69 luni și vizează un pachet de investiții care acoperă aproximativ 700 km de aducțiuni, magistrale, rețele de distribuție de apă și rețele de canalizare, reabilitări și extinderi de surse de apă, reabilitări și extinderi a 3 stații de tratare apă, reabilitări și extinderi a 6 stații de epurare.

ROMAIR Consulting a fost implicată în procesul de pregătire a master planului privind infrastructura de apă și apă uzată, a aplicației de finanțare și a documentațiilor suport, precum și a documentațiilor de achiziție de servicii și lucrări pentru proiectul de investiții finanțat din Programul Operațional Sectorial Mediu (2007 – 2013) și aflat în curs de finalizare de către Operatorul Regional S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu. Astfel, prin prezentul contract, echipa ROMAIR Consulting continuă activitatea de asistență tehnică prin dezvoltarea celui de-al 2-lea proiect major de investiții din sectorul de apă în beneficiul APĂ CANAL S.A. Sibiu, a autorităților locale și a comunităților din regiunea Sibiu – Braşov.

Despre ROMAIR Consulting

Compania ROMAIR Consulting este o companie 100% românească, lider de piață în construirea și implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.Înființată în 1997, Compania ROMAIR Consulting implementează astăzi 147 de proiecte majore finanțate de către Uniunea Europeană, cu o valoare totală de investiție de peste 1,8 mld euro, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea României în domenii prioritare precum: infrastructură, mediu și energie regenerabilă, agricultură, GIS și topogeodezie, Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE).ROMAIR Consulting a realizat aprox. 18% din proiectele cu care România a intrat în Uniunea Europeană.„De peste 18 ani construim proiecte de succes care demonstrează că România merită să fie țară membră UE. În prezent, compania ROMAIR Consulting are aprobate 109 proiecte majore de către Comisia Uniunii Europene, fiecare cu o valoare totală a investiției mai mare de 50 milioane de euro. Sunt mândru să demonstrez cu fiecare proiect pe care îl derulez alături de echipa ROMAIR Consulting că participăm efectiv la gradul de absorbție a banilor europeni în România, iar munca noastră are un impact real pentru milioane de români: fie că sunt fermieri care învață să scrie aplicații pentru cereri de finanțare; săteni care sunt protejați împotriva inundațiilor; locuitori care se bucură de centre istorice, restaurate, parcuri reabilitate sau tineri antreprenori români care pun bazele unor branduri românești puternice, suntem bucuroși că putem contribui la dezvoltarea României,” declară Gheorghe Boeru, Președintele ROMAIR Consulting. ROMAIR Consulting este singura companie românească ce derulează proiecte pe 5 axe importante: Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu), Programul Operațional Regional (POR), Program Operațional Sectorial Transport,  Autoritatea de Management, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) și Planul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (PNADR). De asemenea, ROMAIR Consulting este singura companie românească ce are expertiza și echipa competentă de a realiza întregul proiect de la faza întocmirii cererii de finanțare, până la implementarea fazelor de supervizare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*