Romgaz, compania de top a județului Sibiu

Cea mai importantă companie deținută de statul român își are sediul central la Mediaș.

Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania a fost admisă la tranzacționare, pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei din Londra (LSE), în anul 2013. Acționar principal este statul român, cu o participație de 70%.

Revenire spectaculoasă în trimestrul al IV-lea din 2020

Raportul din 3 februarie publicat de Bursa de Valori București cu informații preliminare referitoare la indicatorii operaționali importanți ai Grupului Romgaz pentru anul 2020, arată o revenire puternică a companiei în trimestrul al IV-lea, după o primă parte a anului în care a fost afectată de pandemie. În perioada aprilie – august 2020, compania a parcurs o perioadă dificilă, cu prețuri scăzute la gaze, cu o reducere a producției și cu unele sonde închise. Momentul revirimentului se suprapune cu preluarea de către noul director general Daniel Pena a sarcinilor privind producția și vânzarea de gaze, începând cu luna septembrie. În chiar prima lună, producția de gaze a urcat la peste 50% față de nivelul mediu înregistrat de la debutul pandemiei în țară, iar în octombrie a depășit-o chiar pe cea din octombrie 2019 cu cca 7 procente. Profitul net realizat a cunoscut imediat creșteri semnificative, restabilind încrederea investitorilor într-o revenire consistentă. Veștile bune se vor regăsi – cu siguranță – în „Rezultatele financiare consolidate preliminare pentru anul 2020”, care vor fi publicate în data de 25 februarie 2021.

Romgaz a parcurs un drum lung pe scara dezvoltării sale, de la o companie de nivel local la una cu caracter internațional, încadrându-se astăzi în rândul companiilor europene de top

Rezultate operaționale cheie preliminare aferente anului 2020

T4   2019 T3 2020 T4  2020P ΔT4* (%) Indicatori principali 2019 2020P Δ2020 (%)
8,57 6,16 8,55 -0,2 Productie totala hidrocarburi (mil. boe), din care: 34,07 29,24 -14,2
8,53 6,12 8,50 -0,4 Gaz metan extras brut (mil. boe) 33,92 29,06 -14,3
1.327,35 952,04 1.321,95 -0,4 Gaz metan extras brut (mil. mc) 5.276,90 4.519,72 -14,3
0,036 0,044 0,051 39,5 Productie condensat (mil. boe) 0,144 0,188 31,0
4.388 5.349 6.119 39,5 Productie condensat (tone) 17.340 22.713 31,0
1.258,9 770,0 1.435,1 14,0 Gaz metan din productia interna livrat catre terti (mil. mc)** 4.901,6 4.406,2 -10,1
298,0 322,6 319,6 7,3 Productie energie electrica (GWh) 590,1 937,5 58,9
347,1 0,3 892,5 157,1 Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc) 1.271,8 1.816,8 42,8
346,1 444,5 99,6 -72,1 Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc) 2.620,5 1.115,1 -57,4

P – preliminat                                     1 tona = 8,276 boe

* T4 2020P fata de T4 2019             1 mld mc = 6,428571 mil. boe

** inclusiv achizitii de gaze din productia interna

(sursa: m.bvb.ro)

Experiență

Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani, în 1909. Atunci a fost descoperit primul zăcământ de gaze naturale în Bazinul Transilvaniei, la Sărmășel.

În prezent, Romgaz face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenții, reparații capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.

În anul 2013 Romgaz și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică.

Creștere economică

Compania se dezvoltă prin implementarea de tehnologii de ultimă oră în domeniul explorării geologice, producției și a înmagazinării subterane a gazelor, finanțate din surse proprii sau externe. Poziția economică și financiară a companiei este caracterizată prin stabilitatea profitului și lichiditate. Astfel, Romgaz se numără printre companiile deținute de stat care au îndeplinit toate condițiile de creștere economică, devenind una dintre cele mai mari companii din România.

Romgaz și asumat misiunea de a produce și furniza energie și de a presta servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în condiții de calitate, siguranță, continuitate și flexibilitate. Societatea utilizează toate resursele, într-o manieră responsabilă și etică, în scopul obținerii de profit pe termen lung.

Producția de gaze ca obiectiv strategic

De la înființare, misiunea Romgaz a fost de a contribui la creșterea gradului de independența energetică a României și la performanța sa economică în conformitate cu politica energetica guvernamentala. „Managerii și angajații noștri sunt conștienți de importanța relațiilor cu clienții și acționează astfel încât toți beneficiarii produselor și serviciilor companiei să se bucure de un tratament corect la standarde înalt calitative. Romgaz este preocupat permanent de îmbunătățirea calității pentru creșterea satisfacției clienților și stabilirea unor relații parteneriale cu aceștia”, se arată în documentele companiei.

Profitul companiei Romgaz reprezintă o parte vitală pentru independența și dezvoltarea viitoare a companiei. Acesta se datorează în principal viziunii asupra tehnologiei și sistemului de valori după care își orientează activitatea.

Obiectivele stategice ale Romgaz

În vederea realizării scopului principal, prin utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane și informaționale, societatea și-a stabilit următoarele obiective strategice:

– Creșterea portofoliului de rezerve și resurse, prin descoperirea de noi resurse și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite;

– Identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare;

– Creșterea performanțelor societății;

– Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;

– Creșterea eficienței depozitelor de înmagazinare subterană în scopul îmbunătățirii capabilității de comercializare a gazelor naturale;

– Majorarea capacității zilnice de extracție, prin investiții care să diminueze dependența capacității zilnice de extracție de presiunea de zăcământ;

– Menținerea declinului natural al producției de gaze la maximum 1,5%/an;

– Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a energiei;

– Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;

– Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a societății;

– Extinderea activității societății la nivel regional, prin identificarea unor noi oportunități de afaceri;

– Implementarea principiilor guvernanței corporative și a unui Cod de Etică și Integritate;

– Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;

– Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

Societatea este listată pe două piețe de capital

Prin HG nr. 831 din 4 august 2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale (S.N.G.N.) Romgaz S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces, modificată prin HG nr.811/2013, s-a aprobat „vânzarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), în calitate de vânzător, prin oferta publică secundară inițială având ca obiect un pachet de acțiuni deținut la Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaș, reprezentând 15% din capitalul social al acestei societăți naționale”.

Astfel, în data de 12 noiembrie 2013, S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost listată la Bursa de Valori București (BVB) și la Bursa de Valori Londra (LSE). Începând cu această dată, acțiunile societății sunt tranzactionate pe piata reglementată administrată de BVB, sub simbolul „SNG”. Totodată, GDR-urile, emise de The Bank of New York Mellon (depozitarul de GDR-uri), având la baza acțiuni Romgaz, se tranzacționează pe piața principală pentru instrumente financiare listate a LSE, sub simbolul „SNGR”.

Istoric Romgaz

Istoria Romgaz coboară până în anul 1909, în apropiere de Sărmășel. În timp ce se fora la peste 300 de metri adâncime pentru săruri de potasiu, au izbucnit libere gazele naturale. Acest fenomen a marcat începutul unei industrii, acum seculare. În urma acestor evenimente, a fost acceptată ideea că emanațiile de gaze semnalate în diferite zone din Bazinul Transilvaniei sunt dovada existenței unor acumulări importante de gaze naturale.

Importanta energetică a noii resurse, pentru dezvoltarea economică a Transilvaniei, a determinat continuarea cercetării acumulărilor de gaze naturale, explorarea și exploatarea, transportul și utilizarea lor în mai multe zone din Transilvania. Dintre realizările importante pot fi menționate utilizarea gazelor la cazanele de abur de la Sărmășel, iluminatul cu gaze naturale al aleilor din Stațiunea Bazna, construcția conductei de transport gaze naturale Sărmășel – Turda, construcția rețelei de distribuție gaze din Turda.

Succesul american în exploatarea și utilizarea gazelor naturale a fost unul dintre motivele care au determinat înființarea Societății Maghiare de Gaz Metan UEG, de către Ministerul de Finanțe Ungar și Deutsche Bank, societate care avea ca obiect de activitate explorarea, exploatarea, transportul, distribuirea și utilizarea gazelor naturale din unele regiuni din Transilvania.

Unirea Transilvaniei cu România a adus modificări în sectorul gazelor naturale, cum ar fi reorganizări, fuziuni, externalizari ale societăților comerciale din acest sector.

În anul 1925 s-a înființat Societatea Naționala de Gaz Metan SONAMETAN, care a funcționat cu o Direcție de Exploatări Tehnice la Mediaș. În anul 1947 se naționalizează activele companiei de către nou regim politic din România, dar profesionalismul angajaților a permis continuarea amplului plan de dezvoltare, explorare, exploatare, transport și distribuție a gazelor naturale pe teritoriul României, atingându-se un maxim al dezvoltării în anii ’70.

În anul 1991, societatea națională de gaze primește numele ROMGAZ, nume care, după anul  2000, s-a consacrat ca brand pentru activitatea de explorare, exploatare și înmagazinare gaze naturale în România.

Tradiția, managementul responsabil și experiența de cooperare pe teritoriul țării cu o serie de companii străine, au determinat societatea să se orienteze către activitatea de cooperare în afara granițelor. Astfel, în anul 2008, Romgaz a devenit co-titular de drepturi și obligații petroliere în 3 perimetre de explorare din Slovacia și 2 perimetre de explorare din Polonia.

Romgaz a parcurs un drum lung pe scara dezvoltării sale, de la o companie de nivel local la una cu caracter internațional, încadrându-se astăzi în rândul companiilor europene de top.

Acționariatul, în cifre

  • Capital social al companiei: 385.422.400 lei
  • Valoare nominală: 1 leu/acțiune

Structura acționariatului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la data de 31 decembrie 2020

Acționar Pondere în capitalul social Număr acțiuni
Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri 70,01 % 269 823 080
Persoane juridice 24,81 % 95 612 507
Persoane fizice 5,19 % 19 986 813

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*