Sănătatea de milioane a sibienilor | ANALIZĂ

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu decontează cei mai mulți bani pentru sibienii care beneficiază de servicii medicale, depășind chiar și bugetele autorităților administrative. Este vorba, practic, despre sumele cheltuite pentru îmbunătățirea stării de sănătate a asiguraților.

CJAS Sibiu a decontat pentru anul trecut peste 732 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o creştere cu 21 la sută, adică de 130 de milioane de lei, faţă de anul 2017.

 

Vasile Spinean

Anul trecut s-au cheltuit mai mulţi bani, faţă de anul 2017, pentru tratarea anumitor afecţiuni, cum sunt cazurile de cancer. În același timp, calitatea actului medical nu a crescut în judeţul Sibiu, la stat, pe măsura majorării salariilor doctorilor şi asistentelor medicale, consideră Vasile Spinean, directorul Casei.

VASILE SPINEAN | director CJAS Sibiu: „Nu am simţit în domeniul calităţii actului medical o creştere pe măsura creşterii veniturilor profesioniştilor din sănătate. Am mai spus-o, o repet până nu o văd palpabil. Ca o concluzie, nu aş putea spune că sibienii sunt mai bolnavi, ci doar că sibienii au acces din ce în ce mai mult la tehnici mai noi şi la tratamente mai noi, care costă adecvat.“

Salarii regești

Din cei 130 de milioane de lei decontaţi în plus în 2018, cei mai mulţi bani, adică 70 de milioane de lei, s-au cheltuit pentru creşterea salariilor medicilor şi a asistentelor medicale. Directorul CJAS a arătat că toate cele opt spitale publice din judeţul Sibiu au cheltuit pentru noiembrie 2018 peste 75 % din banii decontaţi de Casă pentru salarii. Spre exemplu, Spitalul General CF Sibiu a cheltuit 97,99 procente din banii decontaţi de CJAS pentru luna noiembrie, pentru plata salariilor.

Denumire indicator Plăți efectuate AN 2017

(lei)

Plăți efectuate AN 2018

(lei)

%2018/2017
Cheltuieli – total,

din care:   

603.905.269 732.731.948 121,33
cheltuieli de personal 5.195.309 5.213.781 100,36
bunuri și servicii 464.445.871 492.912.679 106,13
transferuri între unități ale administrației publice 79.175.375 168.642.918 213,00
Asistența socială 55.524.819 68.791.279 123,89

Cheltuielile cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical se detaliază astfel:

Denumire indicator Plăți efectuate AN 2017

(lei)

Plăți efectuate AN 2018

(lei)

%2018/2017
Materiale și prestări de servicii cu caracter medical 463.488.820 492.081.291 106,17
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice și dispozitive medicale 166.094.581 196.917.162 118,56
Medicamente cu și fără contribuție personală 76.439.665 88.960.696 116,38
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, din care: 55.423.952 69.303.864 125,04
Programul național de tratament pentru boli rare 1.202.080 4.500.450 374,39
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 1.165.340 2.104.040 180,55
Programul național  de diabet zaharat 24.235.060 24.311.000 100,31
Programul național de boli endocrine 56.050 49.930 89,08
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană 772.940 644.610 83,40
Programul național de oncologie 25.896.020 28.523.630 110,15
Sume pentru medicamente utilizate în programele naționale cu scop curativ care fac obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 2.096.462 9.170.204 437,41
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii) 1.909.760 8.634.720 452,14
Programul național de tratament pentru boli rare 186.702 535.484 286,81
Materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale cu scop curativ, din care: 6.029.022 8.359.270 138,65
Programul național  de diabet zaharat 2.593.670 2.417.630 93,21
Programul național  de diabet zaharat-pompe insulină și materiale consumabile 39.812 24.200 60,79
Programul național de ortopedie 1.757.470 976.120 55,54
Programul național de boli cardiovasculare 1.638.070 4.941.320 301,65
Servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală 23.561.422 25.429.340 107,93
Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice 11.063.040 11.781.120 106,49
Dispozitive și echipamente medicale 4.640.520 4.863.992 104,82
Asistența medicală primarăactivitate curentă 34.856.991 41.542.103 119,18
Asistența medicală primarăcentre de permanență 748.160 1.825.055 243,94
Asistența medicală  pentru specialități clinice 15.500.280 21.039.000 135,73
Asistența medicală stomatologică 3.032.380 3.497.000 115,32
Asistența medicală pentru specialități paraclinice, din care: 9.607.240 10.940.930 113,88
Asistența medicală – specialități paraclinice – activitatea curentă 9.510.380 10.853.670 114,12
Sume pentru evaluarea anuală a bolnavilor cu diabet zaharat 96.860 87.260 90,09
Asistența medicală în centrele medicale multifuncționale 1.787.000 1.769.760 99,04
Servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar 1.258.226 1.291.000 102,60
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi 175.241.780 184.009.000 105,00
Îngrijiri medicale la domiciliu 870.532 713.000 81,90
Prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale 28.756.610 16.756.161 58,27
Transferuri între unități ale administrației publice – creșteri salariale spitale 79.175.375 168.642.918 213,00
 

Asigurări și asistență socială

 

55.524.819 68.791.279 123,89

 În limita creditelor de angajament aprobate, CAS Sibiu a încheiat, în 2018, 991 de contracte de furnizare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, convenții pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, astfel:

Nr. crt. Tipul de asistență medicală Nr. contracte încheiate
1. Asistență medicală primară 245
2. Asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice 46
3. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice 23
4. Asistenţa medicală pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare 5
5. Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară 110
6. Asistența medicală spitalicească 14
7. Consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat 3
8. Îngrijiri medicale la domiciliu 6
9. Farmacii 59
10. Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcţionale în ambulatoriu 70
11. Programe naționale de sănătate-farmacii 59
12. Programe naționale de sănătate-spitale 4
13. Hemodializă și dializa peritoneala 4
14. Radioterapie 1
15. Centre de permanență 27
16. Convenții eliberare certificate concediu medical 315
TOTAL 991    

 

 1. ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ

În anul 2018, serviciile medicale din cadrul asistenței medicale primare au fost furnizate de 272 medici de familie, din care 246 medici titulari și 26 medici angajați. Numărul asiguraților înscriși pe listele medicilor de familie a fost de 353.630. Din punct de vedere al grupelor de vârstă, situația asiguraților înscriși pe liste a fost urmatoarea:

Număr asigurați înscriși/grupe de vârstă        
0 – 3 ani 4 – 59 ani 60 ani şi peste Total %urban-rural/total
Total 16.853 244.831 91.946 353.630 100%
Urban 11.791 177.147 69.116 258.054 73%
Rural 5.062 67.684 22.830 95.576 27%

Medicii de familie au acordat 1.255.508 consultații, au prescris 99.867 certificate de concediu medical pentru 70.366 asigurați. Au fost eliberate 321.364 bilete de trimitere către ambulatoriu/spital pentru 234.800 asigurați; au fost prescrise 1.047.099 rețete pentru 207.875 pacienți, valoarea medie a unei rețete fiind de 53,35 lei, iar valoarea medie a medicamentelor prescrise/pacient/an a fost de 268,71 lei. A fost recomandat un număr de 641.541 analize de laborator și 23.272 de investigații de radiologie și imagistică medicală.

Media veniturilor realizate de medicii de familie, în funcție de numărul de asigurați înscriși pe liste:

Grupe de liste cu persoane beneficiare ale pachetelor de servicii, înscrise

 

Venit minim brut/lună

 

Venit mediu brut/lună

 

Venit maxim brut/lună

 

0 1 2 3
 

500 – 1000

4.542,97 10.216,60 14.440,72
 

1001 – 1500

9.528,23 13.846,47 18.155,47
 

1501 – 2000

12.455,22 16.335,16 21.950,11
 

2001 – 2200

16.573,12 19.214,66 22.179,17
 

2201 – 2500

16.779,90 18.860,32 23.359,36
 

2501 – 3000

17.642,42 23.599,75 27.843,82
 

3001 – 3500

22.862,35 25.450,17 27.393,55

Centrele de permanență

În anul 2018, Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu a încheiat 27 de contracte pentru asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență din localitățile Sibiu, Săliște, Avrig și Agnita, în care au fost cuprinși 31 de medici. Costul mediu al unui serviciu medical (consultație și tratament) acordat în centrele de permanență a fost în anul 2018 de 46,80 lei.

 1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – SPECIALITĂȚI CLINICE

Asistența medicală din ambulatoriul de specialitate – specialități clinice a fost asigurată de 346 de medici de specialitate cuprinși în 46 de contracte. Au fost acordate 498.560 de consultații și servicii medicale; au fost prescrise 178.224 de rețete pentru 53.502 pacienți; valoarea medie a unei rețete a fost de 421,86 lei, iar valoarea medie a medicamentelor prescrise/pacient/an a fost de 1.405,29 lei; au fost recomandate 64.847 analize de laborator și 24.278 de investigații de radiologie și imagistică medicală;

Media veniturilor realizate de medicii de specialitate (program de 7 ore/zi)

Specialitate Venit mediu brut/lună 2018 (lei)
Dermatovenerologie 28.077,60
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 27.139,49
Psihiatrie 26.343,61
Pediatrie 24.200,66
Endocrinologie 20.023,59
Oncologie medicală 18.033,32
Psihiatrie pediatrică 17.584,14
Alergologie și imunologie clinică 17.275,34
Pneumologie 15.843,56
Oftalmologie 15.698,95
Neurologie 15.509,24
 1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – MEDICINĂ FIZICĂ ȘI REABILITARE

Asistența medicală din ambulatoriul de specialitate – medicina fizică și reabilitare a fost asigurată de 14 de medici de specialitate cuprinși în 5 contracte. Au fost acordate 6.135 de consultații si 37.318 servicii medicale/zile de tratament unui număr de 5.447 de pacienți; au fost efectuate 158.996 proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi reabilitare în cadrul celor 37.318 zile de tratament, o medie de 29 de proceduri/pacient.

 1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – MEDICINĂ DENTARĂ

Asistența medicală dentară a fost asigurată în anul 2018 de 159 de medici dentiști cuprinși în 110 contracte. Aceștia au acordat 36.469 de consultații și servicii medicale. Plățile realizate în anul 2018 pentru acest domeniu de activitate au fost în valoare de 3.497.000 lei.

 1. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – SPECIALITĂȚI PARACLINICE

Asistența medicală de specialitate – specialități paraclinice a fost asigurată de 77 de medici de specialitate, cuprinși în 23 de contracte. Activitatea realizată de cei 23 de furnizori de investigații medicale paraclinice în anul 2018, conform contractelor încheiate cu CAS Sibiu: au fost efectuate 706.388 analize de laborator, din care 641.541 la recomandarea medicilor de familie și 64.847 la recomandarea medicilor de specialitate, costul mediu/analiză de laborator fiind de 9,08 lei; au fost efectuate 47.550 investigații de radiologie și imagistică medicală, din care 23.272 la recomandarea medicilor de familie și 24.278 la recomandarea medicilor de specialitate, costul mediu/investigație de radiologie-imagistică medicală fiind de 176,08 lei.

 1. ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Îngrijirile medicale la domiciliu au fost asigurate în anul 2018 de 6 furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Au fost efectuate 49.295 servicii pentru 500 de pacienți, care au beneficiat a 12.053 zile de tratament; costul mediu/pacient/an a fost de 1.357 lei, media zilelelor de îngrijiri/pacient fiind de 24.

 1. DISPOZITIVE MEDICALE

Dispozitivele medicale în județul Sibiu au fost asigurate de 70 furnizori. Au fost acordate 11.911 dispozitive pentru 3.072 de asigurați.

Tip dispozitiv medical Nr. asigurați Nr. dispozitive medicale
Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L. 781 781
Dispozitive pentru protezare stomii 457 3.903
Dispozitive pentru incontinenţă urinară 258 1.708
Proteze pentru membrul inferior 84 84
Proteze pentru membrul superior 2 2
Orteze 227 301
Încălţăminte ortopedică 153 168
Dispozitive pentru deficienţe vizuale 110 110
Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă 602 4.462
Dispozitive pentru terapia cu aerosoli 57 49
Dispozitive de mers 209 209
Proteză externă de sân 132 134
TOTAL 3.072 11.911
 1. ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Asistența medicală spitalicească a fost asigurată în anul 2018 de 511 de medici de specialitate, cuprinși in 14 contracte. Au fost rezolvate 131.862 de cazuri, din care: 73.561 în regim de spitalizare continuă, în secții de acuți (55,78%), în valoare de 145.936.456,50 lei; 7.436 în regim de spitalizare continuă, în secții de cronici și recuperare medicală (5,64%), în valoare de 28.826.293,99 lei; 50.865 în regim de spitalizare de zi (38,58%), în valoare de 10.344.060 lei; au fost prescrise la externare 34.035 de rețete pentru 21.537 pacienți. Valoarea medie a unei rețete a fost de 875,08 lei, iar valoarea medie a medicamentelor prescrise/pacient/an a fost de 1.382,88 lei.

Activitatea spitalelor sibiene în 2018

Denumirea unităţii sanitare cu paturi Număr cazuri externate în 2018 Valoare decontată aferentă anului 2018
DRG Cronici Spitalizare de zi DRG Cronici Spitalizare de zi TOTAL
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

 

37.452 1.934 22.012 78.922.050,54 7.153.078,35 5.567.020 91.642.148,89
Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda”  Sibiu 5.599 1.946 747 10.387.090,87 9.871.625,85 70.170 20.328.886,72
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

 

2.658 716 362 4.748.747,08 4.891.240,00 84.300 9.724.287,08
Spitalul Municipal Mediaș

 

10.293 559 7.695 16.962.930,72 1.196.711,06 1.010.000 19.169.641,78
Spitalul Agnita

 

1.868 0 744 2.641.803,22 0 131.020 2.772.823,22
Spitalul Cisnădie

 

1.633 434 5.597 2.396.155,05 909.916,92 349.360 3.655.431,97
Centrul medical de recuperare și îngrijiri paliative – Laslea

 

0 642 0 0 1.639.945,83 0 1.639.945,83
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

 

8.336 224 7.855 17.471.101,60 613.507,74 1.638.820 19.723.429,34
Centrul de îngrijire paliativă – hospice Sibiu 0 512 0 0 1.768.140 0 1.768.140
Clinica Polisano 4.040 4 2.281 9.465.705 5.200 854.120 10.325.025
Spital General CF Sibiu 1.516 465 712 2.787.591,82 776.928,24 200.110 3.764.63.,06
Misan Med

 

 

0 0 1.563 0 0 551.660 551.660
SAM Servicii Avansate Medicale

 

0 0 196 0 0 49.910 49.910
Clinica NEWMEDICS

 

166 0 1101 153.280,60 0 336.020 489.300,60
 

X

 

73.561 7.436 50.865 145.936.456,50 28.826.293,99 10.842.510 185.605.260,49

CAS Sibiu a plătit și influențele determinate de creșterile salariale aferente personalului încadrat în unitățile sanitare publice.

 Cheltuieli de personal în unitățile sanitare publice cu paturi (noiembrie 2018)

Denumirea unităţilor sanitare publice Cheltuieli de personal efectuate de unitățile sanitare cu paturi în noiembrie 2018 fără influențele financiare determinate de creşterile salariale Valoarea influenţelelor financiare determinate de creşterile salariale aferente lunii noiembrie 2018 Total cheltuieli de personal efectuate de unitățile sanitare cu paturi în luna noiembrie 2018
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 2.758.354 8.093.066 10.851.420
Spitalul de Psihiatrie Sibiu 1.089.932 2.118.718 3.208.650
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 421.982 853.798 1.275.780
Spitalul Municipal Mediaș 1.069.830 2.417.500 3.487.330
Spitalul Agnita 183.580 324.410 507.990
Spitalul Cisnădie 249.597 304.033 553.630
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 1.127.026 1.730.674 2.857.700
Spital General CF sibiu 152.734 458.246 610.980
Total 7.053.035 16.300.445 23.353.480

 

 

Ponderea cheltuielilor de personal în total sume decontate de CAS Sibiu în anul 2018 (luna noiembrie 2018) 

 

Denumirea unităţilor sanitare publice Media lunară a sumelor contractate 2018 (influențe creșteri salariale + servicii medicale) Total cheltuieli de personal efectuate de unitățile sanitare cu paturi în noiembrie 2018 Pondere salarii în total sume decontate

(%)

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 14.413.496,81 10.851.420,00 75,29
Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda“  Sibiu 3.549.275,41 3.208.650,00 90,40
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 1.620.080,58 1.275.780,00 78,75
Spitalul Municipal Mediaș 3.730.037,06 3.487.330,00 93,50
Spitalul Agnita 523.314,06 507.990,00 97,08
Spitalul Cisnădie 606.459,81 553.630,00 91,29
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 3.251.442,79 2.857.700,00 87,90
Spital General CF Sibiu 623.539,56 610.980,00 97,99
Total 28.317.646,07 23.353.480,00 82,47
 1. CONSULTAȚII DE URGENȚĂ LA DOMICILIU ȘI TRANSPORT SANITAR

Costul mediu/consultație de urgență la domiciliu a fost de 178,72 lei, iar pe km de transport sanitar de 2,26 lei.

 1. ASISTENȚA CU MEDICAMENTE ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU

Această activitate a fost realizată în anul 2018 de 59 societăți farmaceutice, având în componență 179 de farmacii și oficine. Au fost eliberate prin farmaciile cu circuit deschis 1.259.443 rețete, pentru 282.983 de asigurați, valoarea totală fiind de 160.828.848,95 lei, din care: pentru afecțiuni acute, 7.284.917,31 lei (5%), pentru afecțiuni subacute, 3.229.519,86 lei (2%), pentru afecțiuni cronice, 150.314.411,78 lei (93%)

Din punct de vedere al categoriei de asigurat, suma de 160.828.848,95 lei se detaliază astfel:

Categorie asigurat Valoare (lei)
Pensionari 92.045.409,49
Salariați 25.554.327,18
Persoane cu handicap 13.976.621,21
Copii până la 18 ani 13.709.544,59
Pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială de până la 990 lei/lună inclusiv 4.719.731,10
Plata directă 2.889.553,14
Co-asigurați 2.259.166,17
Beneficiari ale altor legi speciale, altele decât cele specificate 1.192.672,77
Beneficiari PNS 978.093,23
Ajutor social 677.518,87
Gravide/lehuze 602.690,44
Indemnizații șomaj 477.457,55
Elevi/ucenici/studenți (18 – 26 ani) 452.399,27
Liber profesioniști 422.294,23
Alte categorii –  compensarea
din listă, persoane care nu se încadrează
în categorii de asigurați specificate(personal monahal, arestați preventiv, persoane instituționalizate în unități fără medic încadrat)
292.163,53
Revoluționari/eroi martiri 177.717,73
Persoane persecutate din motive politice 152.960,18
Veterani război 113.610,18
Beneficiari ai formularelor
europene emise în baza
Regulamentului CEE nr. 1408/1971
67.594,26
Personal contractual 67.323,83
Total 160.828.848,95

În categoria asiguraților care au beneficiat de prescripții medicale cu valori ridicate se încadrează pacienții care au primit tratament pentru: distrofie musculară Duchenne (2 pacienți în tratament,  cu un cost/bolnav tratat/an de 2.848.455,36 lei, respectiv 1.068.312,46 lei); boala Gaucher – un pacient în tratament cu cost anual de 1.039.268,88 lei (Boala Gaucher apare când anumite lipide se acumulează în mod excesiv la nivelul ficatului, splinei, măduvei osoase și, mai rar, a creierului. Această acumulare de țesut adipos interferează cu funcționarea normală a organelor și poate determina mărirea în volum a organului și dureri osoase); afecțiuni reumatice (boala cronică inflamatorie intestinală, poliartrita reumatoidă, spondilită anchilozantă, artropatie psoriazică, artrită juvenilă), cu costuri medii/bolnav tratat/an între 20.267,62 – 49.655,96 lei; hepatite cronice de etiologie virală sau ciroză hepatică, cu cost de 38.484,88 lei, respectiv 29.386,61 lei/bolnav tratat/an.

122 pacienți au primit tratament fără interferon, cu medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatită cronică virală C.

În anul 2018 s-a inițiat tratament pentru 103 asigurați, durata tratamentului fiind de 8, 12 sau 24 de săptămâni, iar costul terapiei pentru 12 săptămâni a variat în funcție de schema terapeutică: de la 140.102,82 lei pentru schema cu Viekirax și Exviera, 174.058,80 lei pentru Zapatier, până la 221.831,31 lei  pentru tratament cu Harvoni.

De medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, au beneficiat 342 pacienți din care: 339 cazuri cu proceduri intervenționale percutane, după implantarea unei proteze endovasculare (stent), două cazuri cu psoriazis cronic sever și un caz cu spondilită anchilozantă. Valoarea medicamentelor eliberate a fost 730.609,54 lei.

 1. PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE

Programele naţionale de sănătate curative reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice. Se adresează unor probleme de sănătate ale populaţiei, deosebit de importante, din mai multe considerente, între care: numărul mare de persoane afectate (diabet zaharat, afectiuni oncologice); complexitatea patologiei, care afectează major supraviețuirea și/sau calitatea vieții; costurile crescute ale diagnosticului și tratamentului, costuri pe care persoanele nu și le-ar permite, în lipsa programelor naționale de sănătate (boli rare, boli oncologice).

 1. Programul național de boli cardiovasculare – s-a asigurat finanțarea pentru nouă activități din cadrul programului, derulat prin două unități sanitare: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu şi SC Clinica Polisano SRL. Au beneficiat de program 930 pacienţi, cu un cost mediu/pacient de 6.440,54 lei, cheltuieli totale 5.989.704,94 lei. Cea mai costisitoare activitate derulată a fost reprezentată de tratamentul bolnavilor cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter cu un cost mediu de 104.152,61 lei/pacient. De această activitate au beneficiat 22 pacienți în anul 2018.
 2. Programul național de oncologie
 • Cheltuielile cu medicamente specifice au fost de 32.547.033,61 lei, din care 62,15% pentru asigurarea tratamentului ambulator prin farmaciile cu circuit deschis și 37,85% pentru tratamentul în spital. Au fost tratați 2.513 pacienți cu un cost mediu/pacient/an de 12.951,47 lei. Dintre aceștia, 398 au beneficiat de medicamente cu formular specific pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, cu un cost mediu/bolnav tratat/an de 65.553,70 lei; serviciile de radioterapie în valoare de 11.664.640,00 lei au asigurat tratamentul pentru 898 pacienţi.
 1. Programul naţional de diabet – cheltuielile totale au fost de 31.207.365,98 lei, din care: 28.359.689,72 lei pentru medicamente , acoperind necesarul pentru 18.589 pacienți cu un cost mediu/bolnav tratat/an de 1.526,62 lei (un număr de 2.776 pacienți a necesitat tratament cu insulină, 12.976 cu antidiabetice orale, iar 5.392 tratament mixt); 2.707.992,00 lei pentru teste de automonitorizare de care au beneficiat 59 de copii și 6.653 adulți; 43.204,26 lei – seturi consumabile pentru pompele de insulină, pentru 9 pacienți; 96.480,00 lei – dozarea hemoglobinei glicozilate, pentru 4.008 pacienți.
 2. Programul național de tratament al hemofiliei si talasemiei – cheltuielile totale au fost de 2.316.274,09 lei din care: 2.253.958,37 lei pentru tratamentul a 23 pacienți cu hemofilie, cost mediu/bolnav tratat/an 97.998,19 lei; 62.315,72 lei pentru tratamentul unui pacient cu talasemie.
 3. Programul național de boli rare – prin care s-a asigurat medicația pentru 41 de pacienți, cheltuielile totale au fost în sumă de 4.939.540,95 lei. În cadrul bolilor rare se regăsește și distrofia musculară Duchenne, cu cel mai ridicat cost, costul mediu al tratamentului pentru unul din cei doi copii aflați în evidență fiind de 1,95 milioane de lei pe an.
 • Programul naţional de boli endocrine, tratamentul osteoporozei – au beneficiat 273 pacienţi, cu un cost mediu de 206,03 lei/bolnav tratat/an, cheltuiala totală fiind de 69.420 lei.
 • Programul naţional de ortopedie – au fost trataţi 317 pacienţi cu un cost mediu de 4.603,56 lei/pacient, cheltuiala totală fiind de 1.578.360 lei.
 1. Programul naţional de transplant – tratamentul post-transplant: au beneficiat de medicamente 62 pacienţi, cu un cost mediu de 11.468,94 lei/bolnav tratat/an, cheltuiala totală fiind de 725.000 lei.
 2. Programul naţional de supleere a funcţiei renale – au fost dializați 413 pacienți cu un cost mediu anual/bolnav tratat/an de 80.997,02 lei, cheltuiala totală fiind de 25.527.580 lei.
 3. Au beneficiat de medicamente eliberate în baza contractelor cost-volum încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și deținătorii de APP/reprezentanții legali ai acestora: 64 pacienți cu afecțiuni oncologice, cost mediu/bolnav tratat 134.940,30 lei, cheltuiala totală fiind de 11.187.710 lei; 5 pacienți cu purpură trombocitopenică imună cronică la adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi, cost mediu/bolnav tratat de 92.741,49 lei, cheltuiala totală fiind de 535.484 lei.
 1. CONTROLUL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ȘI DISPOZITIVE MEDICALE

În anul 2018, structura de control a Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu a efectuat un număr de  553 controale la furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția sibiană. Planul de control a fost întocmit în luna decembrie 2017 pentru anul 2018 și s-a luat în calcul numărul contractelor aflate în derulare în decembrie 2017. Pentru furnizorii de dispozitive medicale, la elaborarea planului de control s-a ținut cont de contractele cu furnizorii care au puncte de lucru în Sibiu. În urma controalelor au fost aplicate 477 de avertismente și a fost recuperată suma totală de 2.989.812,61 lei.

În anul 2018, în cadrul Compartimentului Juridic și Contencios Administrativ al CAS Sibiu, a fost înregistrat un număr de 36 dosare ale unor persoane aflate în situația descrisă anterior. Dintre acestea, la finalul anului 2018: în cazul a 23 dosare (12.898,33 lei) au fost recuperate sumele imputate in urma notificărilor trimise de Compartimentul Juridic, prin plata voluntară a persoanelor aflate în cauză, iar 13 dosare (27.332,11 lei) se afla în procedura de recuperare, fiind trimise notificări sau fiind începută acțiunea în pretenții pe rolul instanțelor de judecată competente.

 1. CONCEDII ȘI INDEMNIZAȚII MEDICALE

Numărul mediu lunar de certificate de concediu medical procesate în anul 2018 a fost de 19.447, media lunară decontată fiind de 5,5 milioane lei.Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*