Schimburile culturale facilitate prin Erasmus+, adevărate punți între continente

Studenții sibieni și cei străini beneficiari ai programului Erasmus+, derulat de Departamentul Relații Internaționale din cadrul Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu s-au reunit, astăzi, la Facultatea de Litere și Arte, pentru a-și împărtăși experiențele trăite, impresiile și schimburile de informații în urma burselor de studiu obținute.

Întâlnirea a avut loc, astăzi, după-amiză, în sala 16 a Facultății de Litere și Arte, și face parte din manifestarea „Internațional week“, derulată de universitatea sibiană. Reuniunea s-a desfășurat sub denumirea de „Discussions: Internationalization of higher eduction through cultural connection – Internaționalizarea învățământului superior prin legături culturale“.

Au luat parte studenții din străinătate care studiază la facultățile sibiene, reprezentând țări precum Turcia, Republica Moldova, Sudan, Israel, Iordania, Thailanda și Albania, dar și o serie de studenți ai facultăților sibiene care au plecat la studii în universitățile europene, în special cei ai Facultății de Litere și Arte. Întâlnirea a fost organizată la inițiativa prodecanului Facultății de Litere și Arte din cadrul ULBS, conf. univ. dr. Eva Nicoleta Burdușel, responsabil cu Programe Academice, Cercetare și Relații internaționale, și a fost moderată de lector univ. dr. Alina Bako, membru în Comisia Erasmus+ a Facultății de Litere și Arte

Studenții străini, încântați de condițiile de studiu

Rând pe rând, studenții străini s-au prezentat, fiecare expunându-și impresiile și motivele pentru care a ales universitatea sibiană. Marea majoritatea au vorbit în limba română, semn că s-au acomodat rapid cu condițiile de studiu și modul de viață din Sibiu. Aceștia învață la aproape toate facultățile universității, plecând de la domenii precum economia, științele exacte și până la științe umaniste. Deși întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă amicală, discuțiile au relevat importanța schimburilor culturale în rândul participanților, precum și vocația internațională a universității sibiene. La rândul lor, studenții sibieni și-au expus trăirile și cunoștințele acumulate în urma studiilor în străinătate, dar și impresiile referitoare la modul de viață regăsit în orașul în care au învățat.

Între cei care și-au prezentat provocările trăite s-au numărat Maria Luiza Matei, care a studiat la Salonic, Grecia, la Universitatea Aristotel, și Denisa Spanachi, care a studiat la Universitatea din Ljubljana – Slovenia.

Programul ERASMUS+ presupune acorduri bilaterale între universități care permit studenților să efectueze mobilități de studiu, iar în timpul acestei mobilități studenții străini sunt tratați la fel ca cei ai instituției de primire, adică pot urma cursuri, pot fi cazați în cămine, au acces la biblioteci sau la orice alte servicii și facilități. Mai mult, materiile studiate în timpul stagiului sunt recunoscute integral de universitatea de origine, astfel încât studenții nu mai sunt nevoiți să dea examene de diferență.


Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*