Școala Gimnazială nr. 1, reabilitată cu bani europeni, până în 2020

Municipalitatea a obținut finanțarea din fonduri europene pentru reabilitarea clădirii în care funcționează Școala Gimnazială nr. 1, de pe strada Hațegului. Contractul de finanțare a fost semnat de ADR Centru și Primăria Sibiu în această săptămână. De investiție vor beneficia peste 550 de elevi și 40 de cadre didactice și nedidactice.

Proiectul are o valoare de 7,98 milioane lei. Prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1.B, care vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, va fi acordată o finanțare nerambursabilă din fonduri europene în valoare de 6,78 milioane lei. De la bugetul de stat vor fi alocați pentru acest proiect 1,03 milioane lei, restul de 159.656 lei fiind contribuția municipiului Sibiu. Lucrările trebuie finalizate până în ianuarie 2020.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează unitatea de învățământ pentru a oferi un confort sporit elevilor și profesorilor și implicit pentru a reduce costurile cu utilitățile asigurate din fonduri publice, dar și folosirea utilităților (apă, curent, gaz) cu economie și eficiență, plata acestora fiind asigurată din fonduri publice.

Concret, proiectul vizează scăderea consumului anual de energie primară din surse neregenerabile cu cel puțin 40%, creșterea consumului de energie din surse regenerabile cu cel puțin 20% prin utilizarea sistemelor alternative de producere a energiei, precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu minim 45%, generând astfel un efect pozitiv asupra mediului.

Aceste obiective se vor realiza prin efectuarea următoarelor lucrări: izolarea termică a fațadei și a plăcii peste ultimul nivel încălzit, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice (panouri fotovoltaice) și termice (pompe de căldură aer-apă) pentru consumul propriu al clădirii, reabilitarea instalațiilor de iluminat din clădire, inclusiv prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat eficiente energetic și montarea unui sistem de management și control al consumului de utilități în clădire – Building Management System.


Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*