Se caută 30 de profesori consilieri

Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, a alocat un număr de 30 de posturi de prof. consilier școlar în cadrul Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu.


Foto: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu

Suplimentarea posturilor oferă posibilitatea lărgirii rețelei de cabinete școlare/interșcolare de asistență
psihopedagogică din județul Sibiu de la un număr de 50 de cabinete la 80 de cabinete de asistență
psihopedagogică.

Alocarea acestor noi posturi a vizat cu prioritate mediul rural și zonele dejavantajate, pentru a oferi egalitate de șanse tuturor elevilor de a beneficia de servicii de asistență psihopedagogică, indiferent de zonă sau mediu de proveniență.

„Ministerul Educației ne-a oferit șansa de a publica posturile, imediat ce au fost repartizate, pentru
concursul de ocupare pe perioadă determinată (până la 31 august 2023), iar pentru perioadă nedeterminată, acestea vor fi publicate pentru a participa la toate etapele prevăzute de Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2023-2024. Ne bucurăm foarte mult pentru alocarea acestor posturi suplimentare de către Ministerului Educației, deoarece vin în întâmpinarea nevoilor socio-emoționale și educaționale ale copiilor și elevilor din județul Sibiu și învităm cadrele didactice care au specializările necesare ocupării acestor posturi să se alăture cu încredere echipei noastre. De asemenea, ne adresăm și viitorilor absolvenți, să participle la concursul național de ocupare a posturile didactice din învățământul preuniversitar, să ia în calcul și să opteze pentru profesia de prof. consilier școlar”, transmite directorul CJRAE Sibiu, prof. consilier școlar dr. Valeria Ecaterina Purcia.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*