Se caută şef la Seviciul de Poliţie Locală la Avrig

Primăria oraşului Avrig organizează  în data de 12 octombrie 2015 concurs de recrutare pentru următoarea funcţie publică de conducere vacantă:

  • Şef serviciu, gradul I, în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE POLIŢIE LOCALĂ.

Condiţii generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r²), cu modificările şi completările ulterioare;

 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă – în domeniul ştiinţelor administrative, specializarea administraţie publică sau poliţie locală; în domeniul ştiinţelor juridice – specializarea drept ; în domeniul ştiinţelor economice – specializarea economie generala; în domeniul ştiinţelor inginereşti – specializarea inginerie urbană şi dezvoltare regională;
  • studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitate studiilor necesare exercitarii funcţiei (în condiţiile art. 31, alin. 1 din Legea nr. 284/2010 – Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani, potrivit art. 57, alin. (6), lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r²), cu modificările si completările ulterioare;
  • cunostinţe operare calculator;
  • permis conducere cat. B.

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Avrig, în data de 12 octombrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 14 octombrie 2015, ora 10.00 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Avrig.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să  contină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia stabilită pentru  examenul de recrutare se afişează la sediul unităţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269523101, int. 25, Compartimentul Resurse Umane, d-na Udrescu Victoria.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*