Șeful unei universități din Sibiu, găsit incompatibil de ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existenţa indiciilor privind posibila încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penală în cazul a trei persoane cu funcţii publice.

Printre acestea se numără și Gioni Gavrilovici Popa, director administrativ al Universităţii „Alma Mater” din Sibiu.

Potrivit inspectorilor de integritate, Popa ar fi ocupat simultan funcția de conducere la universitatea sibiană și pe cea de asistent judiciar în cadrul Tribunalului Bacău.

Iată ce a depistat ANI în legătură cu cele trei persoane publice:

1. STRATULAT IOAN SORIN, şef Secţie clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi – INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 06 aprilie 2017, a deţinut şi a exercitat simultan funcţia de şef Secţie Clinică Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi şi pe cea de administrator al S.C. Soma Medical Impex S.R.L. (având ca obiect de activitate ‘hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare’).

De asemenea, începând cu data de 22 noiembrie 2016, persoana evaluată deţine şi exercită simultan funcţia de şef Secţie Clinică Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi şi pe cea de administrator al S.C. Gitorex S.R.L. (având ca obiect de activitate ‘comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice’).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

Gioni Gavrilovici Popa

2. POPA GAVRILOVICI GIONI, asistent judiciar în cadrul Tribunalului Bacău – INCOMPATIBILITATE
În perioada 01 noiembrie 2007 – 05 ianuarie 2009, a deţinut simultan funcţia de asistent judiciar în cadrul Tribunalului Bacău şi pe cea de director administrativ în cadrul Universităţii ‘Alma Mater’ Sibiu (angajat cu contract individual de muncă).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 republicată privind Statutul judecătorilor şi procurorilor.

3. STAN GHEORGHIŢA, secretar al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa – CONFLICT DE INTERESE PENAL
În exercitarea funcţiei publice deţinute, a participat la angajarea unui afin de gradul al II-lea în funcţia de referent în cadrul Primăriei Corneşti, judeţul Dâmboviţa, semnând şi contrasemnând în acest sens acte administrative, respectiv documente privind organizarea şi desfăşurarea concursului de angajare/promovare, precum şi Dispoziţii şi Hotărâri ale Consiliului Local Corneşti.

Astfel, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către STAN GHEORGHIŢA a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. STRATULAT IOAN SORIN şi POPA GAVRILOVICI GIONI au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:
* art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare’;

* art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘Dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezelierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice’;

* art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, potrivit căruia ‘Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii’;

* art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia ‘Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)’.

‘Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*