Sibiul a intrat în criză

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu a prezentat, în ultima ședință a Colegiului Prefectural, un raport de activitate pe 2018. Astfel, am aflat că județul Sibiu se confruntă cu o criză acută a lipsei forței de muncă, iar pe parcursul acestui an au fost identificați peste 100 de angajatori care practicau munca fără forme legale.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, angajatorii au obligaţia înregistrării la inspectoratele teritoriale de muncă a contractelor colective de muncă negociate la nivel de unitate. Cu privire la evoluția contractelor colective de muncă înregistrate la I.T.M. Sibiu, se observă o creștere evidentă a numărului acestora începând cu anul 2016. La această creștere au contrubuit în mod hotărâtor acțiunile de informare și conștientizare a beneficiilor parteneriatului ce se naște între angajatori și angajați, pe baza principiilor dezvoltate în cadrul dialogului social și al clauzelor convenite în cadrul contractelor colective de muncă negociate.

Dinamica dezvoltării economice a județului Sibiu în ultimii ani se reflectă în mod fidel și în evoluția numărului de angajatori activi din județul nostru. În perioada 1.01.2015 – 18.10.2018, a crescut numărul angajatorilor activi în județul Sibiu cu 19,47%. Din totalul de 157.922 contracte individuale de muncă active transmise de angajatorii din județul Sibiu în registrul general de evidență a salariaților, un număr de 145.696 contracte sunt încheiate pe durată nedeterminată și un număr de 12.226 contracte sunt încheiate pe durată determinată. Există un număr de 5.962 contracte individuale de muncă suspendate, din care un număr de 472 sunt suspendate prin detașare.

Evoluția numărului de angajați, precum și cea a numărului de contracte individuale de muncă active urmărește dinamica evoluției numărului de angajatori, aceasta fiind într-o creștere continuă. În 2018, numărul de salariați activi a crescut cu 8,7% faţă de 2015, iar numărul de contracte individuale de muncă active în 2018 a înregistrat o creştere de 10,8% faţă de anul 2015.

Lipsă acută de forță de muncă

Acest lucru se reflectă și în mobilitatea forței de muncă, aspect semnalat de către angajatorii din județ, dar constatat și în controalele efectuate de inspectorii de muncă. Potrivit rapoartelor din registrul general de evidență a salariaților transmise de Inspecția Muncii, în perioada ianuarie – septembrie 2018 s-au înregistrat un număr total de 56.495 contracte individuale de muncă noi, care reprezintă 36% din numărul total al contractelor individuale de muncă active la sfârșitul lunii septembrie 2018, și un număr total de 61.029 contracte individuale de muncă încetate, care reprezintă 39% din numărul total al contractelor individuale de muncă active la sfârșitul lunii septembrie 2018.

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentelor control relaţii de muncă și control muncă nedeclarată au efectuat în primele 9 luni ale anului 2018 un număr total de 1.507 controale, au dispus un număr total de 1.359 de măsuri şi au aplicat un număr total de 440 sancţiuni contravenţionale, din care 101 amenzi în valoare totală de 2.709.000 lei şi 339 avertismente.

Munca la negru

În cadrul controalelor efectuate cu ocazia verificării modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii, o preocupare permanentă a fost reducerea efectelor muncii nedeclarate,  în cadrul a 98% din numărul total al controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă fiind abordate şi aspectele legate de identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată. Cu acest prilej, în primele 9 luni ale anului 2018 au fost depistați 110 angajatori care desfăşurau muncă nedeclarată cu un număr de 241 de persoane fără contracte individuale de muncă, cu contracte individuale de muncă netransmise în registrul general de evidență a salariaților, cu contracte individuale de muncă suspendate sau persoane au fost depistate la serviciu în afara programului stabilit în contractele de muncă cu timp parțial. Totodată, de la începutul anului 2018 și până în prezent, inspectorii de muncă din cadrul compartimentelor Control relaţii de muncă și Muncă nedeclarată au analizat şi soluţionat un număr de 517 sesizări primite de la angajaţi, angajatori sau alte instituţii.

Relații publice

În ultimii ani, I.T.M. Sibiu se înscrie pe o plajă relativ constantă a numărului de sesizări înregistrate. Principalele aspecte sesizate sunt: neacordarea drepturilor salariale, neîncheierea contractului individual de muncă, nerespectarea timpului de lucru şi a repausului săptămânal, neplata orelor suplimentare. Aspectele reclamate cu privire la neacordarea drepturilor salariale şi a altor indemnizaţii a reprezentat 97,56 % din numărul total al sesizărilor în domeniul relaţiilor de muncă. Alte probleme sesizate în domeniul relaţiilor de muncă sunt: neîncheierea contractului individual de muncă (6,98%); neeliberarea adeverinţei de vechime (4,44%); verificare Legea 156/2000 (4,76%) și nerespectarea prevederilor legale privind durata timpului de lucru şi a repausului săptămânal (6,09%).


Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*