Sibiul – nod de transporturi în Regiunea Centru

Realizarea terminalului cargo al Aeroportului Internațional Sibiu va fi un pas important în viitoarele proiecte strategice prioritare pentru infrastructura de transport, potrivit specialiștilor de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru.

Dezvoltarea centrelor intermodale regionale este o posibilă soluție pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea pe termen mediu și lung.

La sediul Agenției de Dezvoltare Regională Centru (ADR), a avut loc o întâlnire de lucru pentru discutarea cadrul general de dezvoltare a infrastructurii de transport, sursele de finanțare și strategia de implementare a proiectelor. Accentul a fost pus pe studierea posibilităților de dezvoltare unor centre de transfer intermodal/multimodal în Regiunea Centru, respectiv la Sibiu, în zona Parcului Industrial Șura Mică, Feldioara – Brașov, Târgu Mureș și în județul Alba la Coșlariu-Teiuș sau Vințu de Jos.

Reprezentanți ai consiliilor județene din Sibiu, Alba, Brașov și Mureș, reprezentanții Regionalei Căi Ferate Brașov și specialiști în domeniu au participat la întâlnirea de marți, de la Alba Iulia.

Ținând cont de acțiunile finanțate în cadrul Axei prioritare 6 a POR 2014-2020 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanța regională”, privind modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea cu rețeaua de autostrăzi TEN-T și construirea unor noi segmente de drum județean, există un foarte mare interes al județelor din Regiunea Centru de a dezvolta centre de transfer inter-modal.

Sibiul în context regional

În județul Alba, atât zona Teiuș-Coșlariu, cât și Sebeș-Vințu de Jos vor fi legate de vestul Europei prin autostrăzi și căi ferate de mare viteză, ca urmare a investițiilor deja realizate sau care sunt în curs de finalizare. În județul Brașov, la Feldioara, au fost făcuți pași semnificativi pentru realizarea unui centru de transfer inter-modal, iar în județele Mureș și Sibiu, autoritățile publice locale intenționează să creeze noi facilități pentru investitori, în apropierea parcurilor industriale existente și a aeroporturilor. Totodată, în județele Alba și Sibiu, creșterea foarte mare din ultimul an a volumului de producție, marfă care a fost livrată preponderent la export, a pus o relativ mare presiune pe infrastructura existentă, spun specialiștii. Spre exemplu, triajul de la Vințu de Jos este punctul de origine pentru cea mai mare cantitate de containere pe relația Constanța – Curtici, totalizând 438.365 tone marfă containerizată expediată, respectiv aproape 31 la sută din totalul de marfă transportată de CFR Marfă în containere. Un alt exemplu este județul Sibiu, unde se fac demersuri pentru înființarea unui terminal cargo la nivelul Aeroportului, care are deja statutul de agent abilitat, în vederea procesării viitoare a mărfurilor, atât pe ieșire, cât și pe intrarea în țară. Acestea sunt motivele pentru care autoritățile administrației publice – și în special consiliile județene – sunt deosebit de interesate să pregătească proiecte strategice prioritare pentru infrastructura de transport, în vederea utilizării cât mai eficiente a resurselor și a locațiilor disponibile, pentru o dezvoltare cât mai armonioasă a regiunii.

SIMION CREȚU | director general ADR Centru: „ADR Centru a fost implicată, de-a lungul timpului, în derularea mai multor programe pentru dezvoltarea județelor din regiune. De aceea, știm că în regiunea noastră este nevoie de corelare între necesarul de finanțare a dezvoltării, cu resursele disponibile și cu cerințele formale din apelurile de proiecte. Ne interesează foarte mult creșterea conectivității intermodale, a legăturilor create prin combinarea tuturor modurilor de transport între regiuni, accesul optim populației și al mediului de afaceri la rețeaua de transport și susținerea dezvoltării zonelor cu potențial de creștere economică. Dezvoltarea sistemului de transport multimodal implică efortul comun al administrației publice centrale și locale, al operatorilor de transport și al tuturor actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională. Poziționarea centrelor pe care le-am analizat cu partenerii noștri de dialog aduce mari beneficii fiecăruia dintre județele regiunii. Vom colabora cu reprezentanții CFR, precum și cu colegii noștri de la nivel național, pentru a sprijini autoritățile publice să pregătească documentațiile necesare realizării centrelor de care am vorbit. Astfel, oferim sprijin, informații și expertiză concretă pentru realizarea de proiecte integrate, pentru dezvoltare regională.” 

Viziunea națională și cea europeană

La nivel european există o viziune legată de crearea și dezvoltarea coridoarelor naționale și internaționale de transport, pentru ca trenurile de marfă să opereze într-un mod sustenabil. Coridoarele potrivite pentru transportul intermodal de marfă asociate cu România includ Coridorul IV (nord-sud), Coridorul VII (fluviul Dunărea) și Coridorul IX (care leagă Bulgaria de nordul Europei). În ansamblul său, țara noastră este potrivită pentru transportul de mărfuri pe calea ferată. Din păcate, sectorul de transport feroviar de marfă al României se află de mult timp în declin, din cauza investițiilor insuficiente, care duc la un nivel scăzut de productivitate al pieței, cu toate că operatorii sunt dispuși să-și îmbunătățească performanța. Pe de altă parte, utilizarea transportului multimodal depinde de gradul de containerizare a mărfurilor. Pe calea ferată și în centrele inter-modale se transportă, în general, marfa containerizată, pentru sistemele logistice. În medie, costurile de logistică reprezinta 10-15% din costul final al produsului finit. În România, gradul de containerizare este destul de scăzut – sub 5% în 2012 – față de alte țări europene. România este în competiție puternică cu multe țări din Europa de Sud și Europa de Est pentru a deveni o locație preferată pentru alimentarea bunurilor spre centrul Europei, datorită apropierii sale de Canalul Suez, din punct de vedere al timpului de navigare. România este, de asemenea, bine plasată pentru a atrage investiții străine în special pentru asamblarea produselor de fabricație și activitățile care sunt legate de logistică, datorită costurilor relativ scăzute pentru forța de muncă, dar și datorită faptului că este situată pe ruta de comerț est-vest.


 

Cosmin PAL

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*