Totul despre admiterea la liceu în sesiunea 2017-2018

Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2017-2018 a fost publicat în Monitorul Oficial. Potrivit acestuia, admiterea se va desfășura în două etape, prima dintre ele urmând să înceapă luna aceasta.

Mai mult, școlile gimnaziale vor avea obligația de a organiza ședințe de instruire cu părinții și elevii în ceea ce privește procedurile de admitere și planul de școlarizare, iar acestea se vor desfășura până în 31 mai.

Admiterea în licee se va desfășura, în cadrul primei etape, după cum urmează:

22-23 mai: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

24-27 mai: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

29 mai: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă și depunerea contestațiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru;

31 mai: Afișarea rezultatelor finale la probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 se desfășoară la începutul lunii iulie.

În perioada 3-6 iulie are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a și completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a. Tot între 3 și 6 iulie are loc și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere.

În intervalul 4-7 iulie se derulează verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator.

În 12 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018.

O zi mai târziu, în 13 iulie, sunt afișate în unitățile de învățământ gimnazial listele cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din județ/municipiul București. Tot în 13 iulie are loc afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților repartizați în liceul respectiv.

În intervalul 13-17 iulie are loc depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

În 18 iulie are loc transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere, iar în perioada 19-21 iulie se vor rezolva, de către comisiile de admitere, situațiile speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee începe pe 24 iulie cu afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

În 4 septembrie are loc înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă.

Următoarele etape se derulează astfel:

5-6 septembrie: Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

4-7 septembrie: Depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;

8 septembrie 2017: Repartizarea acestor absolvenți.

În ceea ce privește candidații pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă, ordinul prevede următorul calendar:

5 mai: Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018

3 iulie: Anunțarea calendarului admiterii la învățământul seral și la cel cu frecvență redusă;

18-19 iulie: Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă;

19-21 iulie: Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 pe locurile de la învățământul seral sau cu frecvență redusă.

Ministerul Educaţiei Naţionale a anunțat că metoda de calcul a mediei pentru admiterea la liceu se schimbă din acest an, ponderea mediilor din clasele gimnaziale fiind de 20%, faţă de 25 % cât a fost până acum, restul de 80% fiind reprezentat de media de la Evaluarea Naţională.

„Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere”, se arată în ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial în luna august 2016. Sesiunea de admitere din vara acestui an este prima în care se va aplica noua metodă de calcul.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*