Trei blocuri din Sibiu, reabilitate termic pe bani europeni

Primăria Sibiu a contractat lucrările de reabilitare termică a trei blocuri din Sibiu.

Vineri, 29 mai, primarul Astrid Fodor a semnat contractul de lucrări pentru reabilitarea termică a trei clădiri de blocuri situate pe Aleea Biruinței, nr. 5, Calea Dumbrăvii, nr. 26 și respectiv strada Rusciorului, nr. 31, bloc 16, în vederea creșterii eficienței energetice. Acesta este un proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional, Axa 3 – clădiri rezidențiale.

“Contractul de finanțare din fonduri europene a fost semnat în 2019 și am organizat de șase ori procedura de achiziție până când am reușit să contractăm lucrările, pentru că ofertanții nu s-au prezentat. Scopul proiectului este acela de a reduce consumul de energie pentru încălzirea locuințelor și, în consecință, scăderea emisiilor de dioxid de carbon, dar și îmbunătățirea aspectului clădirilor”, a explicat primarul Astrid Fodor.

Contractul a fost semnat cu firma SC Balor Cons SRL, valoarea lucrărilor ridicându-se la 1,8 milioane de lei. În primele două luni după semnarea contractului, firma contractată va realiza proiectul tehnic și va obține avizele necesare. Apoi, în termen de nouă luni, va executa următoarele lucrări:

  • închiderea balcoanelor cu zidărie BCA și tâmplărie termoizolantă
  • izolarea fațadelor clădirii prin anvelopare cu vată minerală și polistiren
  • izolarea termică a plăcii peste ultimul nivel încălzit și a planșeului peste subsolul neîncălzit
  • reparații la acoperiș, inclusiv la sistemul de colectare și scurgere a apei de ploaie.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis, până în prezent, 35 de avize pentru proiecte depuse în cadrul Programului Termoficare, cu o valoare totală a investiţiilor de peste 194,2 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de de presă al Autorităţii, transmis luni AGERPRES, un număr de 31 de avize s-au eliberat în 2020, aceste proiecte fiind depuse de primăriile municipiilor Tulcea, Vatra Dornei, Braşov, Sibiu, Giurgiu, Arad, Oradea, Brad şi Motru.

Valoarea investiţiilor aprobate se ridică la aproximativ 194,2 milioane de lei, iar economia totală de energie este estimată de 6.046,08 tep/an, în timp ce reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ar ajunge la 15.269,83 t ech. CO2/an.

ANRE precizează că, la ora actuală, alte şapte proiecte se află în diverse stadii de analiză.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2019, Guvernul României a aprobat Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor. Beneficiarii Programului Termoficare sunt unităţile administrativ-teritoriale.

„Acest Program vine să susţină financiar necesitatea stringentă de realizare a investiţiilor în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică în scopul implementării unor sisteme eficiente şi viabile de alimentare cu energie termică a localităţii, al valorificării potenţialului cogenerării de înaltă eficienţă, al utilizării surselor regenerabile de energie, precum şi al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul acestui Program, ANRE verifică documentaţia tehnică a proiectelor întocmite de unităţile administrativ-teritoriale şi emite, în condiţiile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, un aviz tehnic privind eficienţa energetică care include economia de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectelor. Pentru proiectele începute în temeiul HG nr. 462/2006, ANRE emite avize cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectelor”, se arată în comunicatul citat.

Documentaţia tehnică a proiectului, depusă la ANRE în vederea obţinerii avizului tehnic privind eficienţa energetică, include: strategia de alimentare cu energie termică a localităţii, care cuprinde lucrările pentru care se solicită finanţarea; Hotărârea Consiliului Local de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică a localităţii; studiul de fezabilitate al proiectului întocmit conform normelor în vigoare, care conţine şi calculul economiei de energie, calculul de reducere corespunzătoare a emisiilor de gaze cu efect de seră estimate a fi obţinute prin implementarea proiectului, precum şi durata de recuperare a investiţiei; Hotărârea Consiliului Local de aprobare a studiului de fezabilitate; fişa privind eficienţa investiţiei, completată conform regulamentului aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*