TURSIB, anunț privind vânzarea terenului situat în municipiul Sibiu, strada Lucernei nr. 37E

SC TURSIB SA, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Munchen nr.1,  scoate la vânzare imobilul situat în intravilanul municipiului Sibiu, strada Lucernei nr. 37E.

Licitația publică cu strigare se va desfășura în data de  01.11.2021, ora 12:00 la sediul vânzătorului din Sibiu, str. Munchen, nr. 1.

Prețul de pornire la licitație este de 145 Euro/mp, fara TVA.

Pasul de licitație este de 1 Euro/mp.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitanților gratuit, în baza unei cereri scrise adresate vânzătorului.

Garantia de participare in cuantum de 5.000 lei se va constitui prin depunere in lei, la casieria de la sediul Tursib SA (Sibiu, strada Munchen nr. 1) sau prin Ordin de plata bancar depus in contul  RO03RNCB0227036043890001 deschis la BCR Sibiu.

Înscrierea la licitație se va face pâmă la data de 29.10.2021 ora 14:00, de luni pînă vineri, în intervalul  08:00  – 14:00, la sediul TURSIB SA – Secretariat.

Relatii privind  bunurile  scoase la vanzare se pot obtine de la sediul  TURSIB SA, e-mail: dir.ec@tursib.ro,  juridic@tursib.ro,  tel: 0269/426100,  0728/288791,  0728/288.793  si 0723/555995.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*