ULBS, creștere spectaculoasă în 2022

O sinteză a Raportului rectorului privind starea Universității în perioada martie 2022-februarie 2023 arată o creștere spectaculoasă a universității sibiene după perioada de pandemie, atât în ceea ce privește prestigiul pe plan național și internațional, cât și în privința proiectelor derulate și a fondurilor accesate.

Foto: Mesagerul de Sibiu

Structurat în 22 de capitole, precedate de un cuvânt-înainte din partea rectorului, Raportului rectorului privind starea Universității în perioada martie 2022-februarie 2023 cuprinde informații referitoare la activitatea didactică, studenți, relația cu comunitatea, cercetare, inovare, studii doctorale, administrare și dezvoltare organizațională, ULBS în clasamentele internaționale, activitatea bibliotecii și a editurii, dar și detalii despre starea financiară a universității. Acesta va fi disponibil în integralitate pe site-ul ULBS începând cu 4 aprilie 2023.

„La finalul celui de-al treilea an de mandat, pot afirma cu tărie că ULBS se află pe o direcție sănătoasă, este o instituție apreciată și respectată în comunitate, țară și străinătate, în plină ascensiune, cu proiecte importante, buget consolidat, planuri de dezvoltare realiste, sustenabile, studenți implicați și pasionați de ceea ce învață, conștienți de oportunitățile pe care le au, precum și cu o comunitate academică în plină dezvoltare, care își investește energia pentru a construi și dezvolta universitatea viitorului, o universitatea europeană”, a subliniat prof. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, vorbind despre dimensiunea valorică a universității pe care o conduce.

 

Pe plus

Iar cifrele vorbesc de la sine. În anul 2022 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a încasat venituri totale în sumă de 228.881.439 lei cu 20.712.993 lei mai mult decât în anul 2021. Dintre acestea, sumele încasate de la Ministerul Educației drept finanțare instituțională au crescut cu 2.992.023 lei

Cheltuieli din sume provenite din finanțare externă (FEN) au crescut considerabil în anul de raportare, cu 13.866.099 lei mai mult față de anul 2021, de la 10.811.577 lei în 2021 la 24.677.676 lei în anul 2022. Astfel a rezultat un excedent bugetar, concretizat în disponibilitățile bănești existente în conturile deschise la Trezoreria Sibiu și la B.C.R, de 90.146.001 lei, cu 16,38 % mai mare decât cel înregistrat în anul precedent.

Cheltuielile pentru activitatea de bază ale universității au crescut și ele, cu 15.058.869 lei, de la 134.661.387 lei în anul 2021 la 149.720.256 în anul 2022. La fel și cheltuieli pentru activitatea de cercetare științifică, proiectare, consultanță și expertiză, care au crescut cu 3.811.747 lei, de la 6.642.917 lei în 2021 la 10.454.664 lei în anul 2022;

Veniturile din cercetarea științifică, proiectare, consultanță și expertiză au înregistrat o creștere semnificativă în anul 2022, cu 1.159.773 lei, de la 5.548.542 lei in anul 2021 la 6.708.315 lei în anul trecut.

Sumele provenite din finanțare externă nerambursabilă (FEN) au înregistrat o creștere semnificativă de 17.094.527 lei, în anul 2022 față de 2021, din care suma de 6.793.029 lei provine din proiecte de cercetare câștigate în competiții internaționale

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*