ULBS, parteneră într-un proiect cu oportunități de finanțare pentru IMM-uri care dezvoltă tehnologii digitale

HUBCAP – Digital InnovationHUBsandCollaborativePlatform for Cyber-PhysicalSystems (CPS) –este un proiect dedicat IMM-urilor din Europa care dezvoltă sau utilizează tehnologii digitale, sprijinindu-le în procesul de adoptare de tehnologii avansate de proiectare a sistemelor fizico-cibernetice prin dezvoltarea a șapte centre de inovare digitală (Digital Innovation Hub) ce vor oferi expertiză tehnică, infrastructură experimentală și cunoștințe specifice inovației digitale.

Suportul pentru IMM-uri va consta în accesul întreprinderilor la tehnologii de modelare/simulare și utilizarea acestora în dezvoltarea unor sisteme fizico-cibernetice complexe ce integrează componente heterogene distincte printr-o platformă colaborativă dezvoltată în cadrul proiectului ce va facilita accesul la ”ecosistemul” inovării la nivel transfrontalier.

Prin intermediul rețelei de centre de inovare digitală, IMM-urilor le va fi oferit un set cuprinzător de servicii de inovare digitală, inclusiv prin sprijinirea în identificarea de investiții și oportunități de afaceri. Platforma HUBCAP va organiza trei apeluri pe parcursul anilor 2020-2022 cu fonduri totale de 3,2 milioane euroțintite pentru IMM-urile cele mai motivate pentru a genera produse, servicii, instrumente și modele de afaceri utilizând tehnologiile de modelare/simulare a sistemelor fizico-cibernetice cu un potențial de piață puternic în mai multe sectoare de activitate.

Primul apel“Start”, cu termenul de depunere 30 iunie 2020,  oferă o finanțare de 1000 de euro pentru IMM-urile care pot dovedi că își pot integra pe platformă propriile modele de sisteme fizico-cibernetice. Suma va asigura IMM-urilor selecționate accesul la servicii de inovare digitală și experimentarea tehnologiei de modelare/simulare a sistemelor fizico-cibernetice complexe.

Prin intermediul celui de-al doilea apel, cu alocarea unei sume cuprinse între 30.000€ și 75.000 de euro, vor fi finanțate și sprijinite sub titlul de ”Experiment” 30-40 de inițiative transfrontaliere. Acestea vor fi formate din asocierea a minim două IMM-uri, menite să valideze tehnologia de modelare/simulare colaborativă a sistemelor fizico-cibernetice în domeniul lor și motivate să valorifice noi oportunități, să perfecționeze și să intermedieze serviciile oferite de către centrele de inovare.

În cadrul celui de al treilea apel în cadrul proiectului, sub genericul ”Inovare”, sunt rezervate sume de 200.000 de euro destinate consorțiilor de minim două IMM-uri care intenționează dezvoltarea și implementarea unor inițiative ”extrem de inovatoare și de dificile prin crearea unor noi produse și servicii cu mare impact pentru care să beneficieze de sprijin comercial și tehnic din partea experților în domeniu”.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) este partener în proiectul HUBCAP și are rolul de a sprijini IMM-urile interesate din România prin Centrul de Cercetare în Inteligență Conectată – INCON în colaborare cu Centrul de Transfer de Cunoaștere Hasso Plattner.

Proiectul HUBCAP face parte din eforturile de consolidarea a capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în domeniul Internetului Viitorului, finanțate prin proiectul nr. 69/08.09.2016 intitulat “Dezvoltarea sistemelor socio-fizico-cibernetice pe baza Internetului Lucrurilor în fabrica viitorului” ce se derulează în cadrul Facultății de Inginerie.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*