Un nou centru de servicii sociale la Topârcea

Investiție REGIO importantă la Ocna Sibiului, ca urmare a semnării de către primarul Claudiu Predescu și directorul Direcției Organism Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru, Dan Popa, a proiectului de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea de investiții în domeniul social, pentru „Centrul de servicii Ocna Sibiului”.

Se vor utiliza peste trei milioane lei, din care mai mult de 2,9 milioane lei fonduri nerambursabile de către structura partenerială dintre orașul Ocna Sibiului și Asociația AS 2001 Alba Iulia, pentru reabilitarea, extinderea și schimbarea destinației unei clădiri în centru de zi fără componentă rezidențială.

Finanțarea este acordată în cadrul Axei Prioritare 8 a Programului REGIO 2014-2020, pentru investiţii în infrastructura socială care contribuie la dezvoltare, la nivel regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială, prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale. Obiectivul general al acestei cereri de finanțare urmărește creșterea calității vieții și facilitarea participării persoanelor vârstnice cu dizabilități, la activități recreative și de integrare socială în cadrul noului centru de zi. Concret, prin acest proiect se dorește creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil de persoane vârstnice din orașul sibian. Locul de implementare a proiectului este în satul Topârcea, str. F.S. nr. 200, unde o clădire neutilizată va fi transformată în centru de zi, iar o parte din cetățenii întregului oraș vor beneficia de serviciile unității de îngrijire la domiciliu, nou înființate. Se estimează că peste 150 de persoane vor beneficia, începând cu noiembrie 2020, când se va finaliza proiectul, de o infrastructură socială de zi reabilitată și modernizată, precum și de noile servicii de îngrijire. Acestea vor fi asigurate cu sprijinul partenerilor din cadrul Asociației albaiuliene AS 2001. Pentru cel puțin 50 dintre persoanele vârstnice ale orașului Ocna Sibiului, serviciile echipei din cadrul acestei asociații vor fi extrem de importante pentru supraviețuire. Investițiile în dotările necesare infrastructurii sociale contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel local, reducând inegalitățile și îmbunătățind accesul la servicii de calitate în domeniu. Valoarea totală a proiectului este de 3.071.685,73 lei, din care 2.922.086,58 lei fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

”Investițiile în domeniul social în orașele mici și cu resurse limitate sunt mai mult decât necesare. Administrația publică locală utilizează eficient această pârghie a parteneriatului, Ocna Sibiului conlucrând deja pe un proiect de infrastructură cu administrația județeană, iar acum folosind cunoștințele unei asociații umanitare. Creșterea calității serviciilor sociale, a implicării în activități de zi și a îngrijirii la domiciliu trebuie să ducă la creșterea calității vieții vârstnicilor. Avem deja trei contracte de finanțare pe această axă, a căror valoare totală cumulată depășește 8 milioane lei și sperăm să atragem și mai multe resurse nerambursabile pentru îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor noștri. Aceste aspecte dovedesc interesul edililor în atragerea de fonduri europene pentru binele comunității”, a precizat, după evenimentul de semnare a acestui contract de finanțare, Dan Popa.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*